Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av bl. a. tidningar i Sundsvall

Vinklat Rapportinslag

Fredagen den 29/10 gav SVT "Rapport" stort utrymme åt en anmälan av Gunnar Axen moderat. Axén var indignerad över att SIDA anslagit 90 000:- till utgivning av en bok om Kuba. "Kuba - En annan värld är möjlig". Ett objektivt reportage borde naturligtvis även innefatta en röst från någon ansvarig för bokens innehåll. Inger Björk från Forum Syd gjordes ansvarig för beslutet att stödja utgivningen av boken, men kunde endast hänvisa till ett kommande styrelsemöte.

Svensk – Kubanska Föreningen som svarar för innehållet, har bemödat sig om att ge en allsidig bild av Kuba. Resultatet blev en positiv bild av kubas utveckling, grundad på objektiva fakta från en mängd områden. Bokens faktaredovisning demolerar totalt argumenten i den antikubanska kampanj som svenska media ger sitt helhjärtade stöd. Tyvärr även "public service" företagets bägge TV-kanaler. Kritiken focuserade på att SIDA ger bistånd till stöd för en diktatur med skattemedel. Anslaget beviljades i full enlighet med regelverket för biståndsgivning, så moderatens hot om att ta upp anslaget i riksdag och regering torde ha varit något förhastat.

En objektiv kritik av boken borde ha focuserat på felaktigheter i bokens faktaredovisning. Då man inte lyckats med detta, återstår endast att ta till det slitna argumentet om diktaturen, som för allmänheten döljer kubas enastående sociala utveckling och biståndsinsatser. Då public servicföretagens uppgift är att finansierad med licensavgifter, meddela objektiv information till allmänheten, är det märkligt att man gång efter annan deltar i demoniseringen av Kuba. Senast med ett inslag i "Agenda" den 17 oktober.

SIDA:s prioritering av biståndsinsatser bör naturligtvis granskas och kritiseras. Börja gärna med en granskning av biståndet till Colombia som i år uppgår till 150 miljoner. Hur kan SIDA, UD, och vår utrikesminister, blunda för det faktum att varje dag mördas och torteras invånare som endast kräver mänskliga rättigheter, rätten att tillhöra eller leda en fackförening, kritiska journalister, bönder som vräks från sin mark, som exempel. Men Colombia är ju förstås en diktatur som utövas under ett sken av demokratiskt "fria val". En "demokrati"som får omfattande ekonomiskt och militärt bistånd av USA. En ärlig information om kubas sociala framsteg och solidariska biståndsinsatser jämfört med nyliberalismens katastrofala misslyckande i Latinamerika, måste därför till varje pris undanhållas allmänheten. Den som vill bilda sig en egen uppfattning om Kuba bör själv läsa boken som kan beställas genom www.svensk-kubanska.se

Torsten Skalin

Infört på ELAK 2004-11-02

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-11-02