Refuserat av DN

Samma Gamla Utsagor ...

I mitt inlägg i Läsarnas DN1/2 om läget i kubanska fängelser beklagade jag att informationen om Kuba i dominerande massmedia för det mesta är vinklad och ofta grundar sig på utsagor av USAs samarbetsmän på Kuba. Alexis Gainza svarar då, intressant nog, i DN 8/2 med just sådana utsagor. Han hänvisar till Elizardo Sanchez, som i över tio år varit nära lierad med USAs intressekontor i Havanna, och givit spridning åt påståenden av alla möjliga slag. Ett av de mer underhållande exemplen finns i Tomas Gustafsson bok om Kuba där Sanchez framträder på ett foto framför sitt gallerförsedda bostadsfönster och hävdar att alla dissidenter måste ha galler som skydd mot Castros pöbel. Alla som varit en dag i Havanna har annars lagt märke till att denna spanska tradition, med smidesgaller för fönstren på bottenvåningen, präglar hela stadsbygden, och hela Latinamerika för den delen. Sanchez påståenden om kubanska fängelser kan antas ha samma sanningshalt, och samma vinkel.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2002-02-21

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j