Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Jönköpingsposten

Upp- och nervända världen

De senaste veckorna har Kuba och Svensk-Kubanska Föreningen utsatts för massiv kritik. Men det är inte kritik, utan beröm Kuba förtjänar.

Kritiken visar högerkantringen i svensk politik. På 70-talet vågade Sveriges statsminister kritisera USA och stå tillsammans med Fidel Castro och utropa:
”Leve det fria och oberoende Kuba!”
På 80-talet kunde fortfarande en minister (Gertrud Sigurdsen) säga:
”Jag tycker om Kuba”
och
”Ingen kan ifrågasätta att den sociala och ekonomiska utvecklingen på Kuba varit till folkflertalets bästa”.
Och en annan minister, Lena Hjelm-Wallén sa:
”De fantastiska satsningarna på skolor och ungdomar är beundransvärda. Det är helt enastående i denna del av världen. Även de värsta Kuba-kritikerna måste berömma Kuba…”
På 80-talet kunde en moderat riksdagsman skriva en positiv resehandbok om Kuba och 1991 sa folkpartistiske riksdagsledamoten Daniel Tarschys:
”Kuba ligger långt framme, det är uppenbart när man jämför med andra fattiga länder. Men även i jämförelse med i-länder är tex läkartätheten stor, och systemet med familjeläkare tycker jag är ett intressant exempel även för den svenska sjukvården.”

Sådana uttalanden är otänkbara idag. När Sveriges ambassadör i Brasilien, Margareta Winberg, uttrycker motsvarande åsikter får hon löpa gatlopp i den liberala pressen och folkpartiet ropar på hennes avgång. Och det trots att demokratin och det folkliga inflytandet på Kuba ökat, inte minskat, sedan 70-talet.

De senaste årtiondena har marknadsekonomin brett ut sig i Latinamerika. Nära hälften av latinamerikanerna lever idag i fattigdom, och hälften av dem under existensminimum. Hälften av barnen är undernärda i Guatemala och mer än en fjärdedel i Ecuador, Peru och Bolivia. I kornboden Argentina dör folk av svält. Men Kuba-kritikerna kan väl trösta de svältande med att de dör en demokratisk död?

Så kan också Kuba-kritikerna säga till de tusentals människor som lever på, och av, soptipparna i Latinamerikas storstäder. De kan säga det till var tionde latinamerikan, som inte kan läsa och skriva. De kan säga det till de miljontals barnarbetarna. De kan säga det till indianerna i Mexiko, Guatemala, Ecuador, Peru och Brasilien som diskrimineras, förföljs och vars jord tas ifrån dem. De kan säga det till vänsterfolk, journalister, lärare och fackföreningsledare i Colombia som i bästa fall får ett nackskott, i sämsta bestialiskt torteras till döds. De kan säga det till de hundratusentals gatubarnen, av vilka ett 100-tal kommer att mördas i natt, och imorgon natt och natten därefter. De kan säga det till de tiotusentals mödrar som varje år mister sina barn i banala sjukdomar på grund av brist på medicinsk vård.

För alla dessa jordens fördömda är Kuba ett föredöme och ett exempel. Svensk-Kubanska Föreningen är stolt över det som Kuba åstadkommit. Det saknar motstycke i den fattiga världen. Kubanerna är beredda att kämpa med alla medel för att inte åter få USA som landets härskare.

Det är inte kubanerna, utan råkapitalism och marknadsekonomi Kuba-kritikerna försvarar. Det är inte heller Kubas avsaknad av flerpartisystem som är problemet. Det visas av Kuba-kritikernas applåder och stöd till de senaste årens USA-inspirerade statskupper mot demokratiskt valda regeringar i Venezuela och Haiti. När de rikas makt hotas då är flerpartisystem plötsligt inte lika viktigt längre.

Det är hyckleri utan like när de som kritiserar Kuba för bristande demokrati inte nämner USA:s öppna planer på ett militärt överfall. USA tänker tillsätta en konsul, precis som i Irak. USA planerar att ta över flerfamiljshusen och vräka de inneboende. USA tänker ta över jordbruken, och beröva jordbrukarna deras jord. USA tänker ta över fabrikerna. Dessa uppenbara brott mot internationell rätt förbigår Kuba-kritikerna med kompakt tystnad.

Kuba är ett föredöme i mänskliga rättigheter. Detta inses av miljoner människor runtom i världen. Och det kommer inte några aldrig så välplanerade mediakampanjer lyckas att ändra på.

Zoltan Tiroler

Infört på ELAK 2004-11-07

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-11-07