Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Svenska Dagbladet

Uppdatering av Bush Kuba-plan

Öppen krigsförklaring, hemlig åtgärdsplan

Det hör inte till vanligheterna att ett lands president offentliggör planer för att underkuva ett annat land och tillsätta dess regering. Men USAs åtgärdsplan för Kuba behandlas ändå av Svd och övriga media det som om supermakten hade all rätt i världen att bestämma kubanernas öden. På nyhetsplats skriver t ex Håkan Forsberg att ”Bush-administrationen har anslagit pengar för att snabba på en demokratisering på Kuba. USA ska agera snabbt för att säkra fria val på Kuba den dag Fidel Castro dör.”

Internationell rätt, nationernas suveränitet och de mänskliga rättigheterna verkar bli allt mer ointressanta när de motverkar USAs och EUs överordnade syften. De försvaras nu istället av regeringarna i Latinamerika. Generalsekreteraren i Amerikanska Staternas Organisation, José Miguel Insulza, tidigare Chiles utrikesminister, sa vad kollegorna i EU inte vill säga om USAs "övergångsregering" för Kuba: "Det finns ingen övergång, och det är inte ert land!"

Bush-planen antogs i maj 2004 med ett detaljerat program för att under ledning av en US-amerikansk guvernör – tillsatt 2005 - återprivatisera hela Kuba, upplösa jordbrukskooperativen, vräka bönderna, återta flerfamiljshusen och kasta ut familjerna, avskaffa pensionerna och socialbidragen, sälja ut skolor, sjukhus och läkemedelsindustri, införa en USA-styrd "professionell"polisstyrka osv. Eftersom detta enligt Bush antagligen kommer att möta stort motstånd från befolkningen (”Det kommer inte att bli lätt”) ska den USA-ledda nya polisstyrkan som en prioriterad åtgärd omedelbart sättas in mot "regeringssympatisörer, listan är lång". Läs själva: Bush-planen finns på USA-regeringens hemsida, både den ursprungliga 2004 och uppdateringen 2006, dock inte den hemliga reservplanen.

För att tillverka internationellt samtycke för "övergången" anslogs 59 miljoner extradollar 2004 bl a för att stärka propagandakriget mot Kuba i Europa med konferenser, mediakampanjer med planterade tidningsartiklar, TV-dokumentärer, böcker samt särskilda kampanjer riktade till fackliga organisationer mm.

Två år och 59 miljoner extra till desinformation och destabilisering tillsammans med skärpt ekonomisk krigföring har resulterat i allt aktivare kampanjstöd från regeringar, politiska partier och medier i EU, inte minst i Sverige. På Kuba har de USA-stödda grupperna mångfaldigats genom delning men förblir utan något som helst folklig förankring eller stöd. I resten av världen och särskilt i Latinamerika växer Kubas prestige. Så USA tar nya tag på samma, hittills misslyckade väg.

För en månad sedan presenterade utrikesminister Rice en uppdatering av Bush-planen. Den bekräftar alla åtgärder från 2004 men ökar anslaget för opinionsbildning och undergrävande verksamhet till 80 miljoner och trappar upp den ekonomiska krigföringen och inskränkningarna av de medborgerliga rättigheterna i USA. Till alla förbud för kontakter med Kuba lades nu förbud för kyrkliga samfund i USA att fortsätta sitt 60-åriga samarbete med samfund på Kuba. Detta och förbuden för USA-kubaner att besöka släkten och svårigheten för kubaner att få besökstillstånd till USA ökar protesterna även i USA.

De 80 miljonerna har också stärkt anklagelserna om USA-finansiering av "oppositionen". En av de i utlandet mer namnkunniga, Elizardo Sanchez, försöker värja sig. Han betvivlar inte USAs goda vilja men beklagar att pengarna stöder anklagelserna att de är USA-avlönade femtekolonnare. En annan, Marta Beatriz Roque, tackar däremot för "det generösa stödet” att avsätta 80 miljoner för Kuba ”med tanke på de stora uppoffringarna för att införa demokrati i Irak och Afghanistan. Och vi behöver dollarna, det behövs massor för att kunna utveckla arbetet här och det vet Condoleezza Rice mycket väl."

Oron för samarbetet med Latinamerika framgår av det nya direkta hotet att i USA åtala latinamerikanska bolag som handlar med Kuba. En ny "Cuban Nickel Targeting Taskforce" ska skapas för att stoppa alla som vill köpa kubanskt nickel. Ny är också utsträckningen av den ekonomiska krigföringen till institutioner i andra länder där kubanska läkare räddar folks liv och återger dem synen. De ska blockeras från medicinsk utrustning.

Efter kritik mot förra versionen sägs nu att åtgärderna på Kuba bara ska genomföras om kubanerna antar "erbjudandet". Även den trovärdighet detta kan ha bland USA-regimens anhängare undergrävs av det kanske mest betydelsefulla tillskottet i uppdateringen: en hemlig åtgärdsplan som inte kan offentliggöras av " nationella säkerhetsskäl" och för att säkra dess "effektiva genomförande".

Mot bakgrund av historisk erfarenhet kan det handla om terrorangrepp från Miami, mordförsök på kubanska ledare, anklagelser om massförstörelsevapen, försök att provocera fram oroligheter för att rättfärdiga ett anfallskrig etc.

Denna veritabla krigsförklaring framställs i media som ”demokratisering” och varken EU eller Sverige tar avstånd. ”Världssamfundet” skulle kanske beklaga när offren började hopa sig som vid USAs andra tillslag i Latinamerika och världen, men vill inte röra ett finger för att förhindra det. Tvärtom, de som räknas stöder USA.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2006-08-03

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2006-08-03