Ett försök till debatt i Jönköpingsposten

Jönköpingsposten och Castro

På ledarsidan (26 juni) går Jönköpingsposten (JP) åter till attack mot Kuba. JP frågar hur Svensk-Kubanska Föreningen "ska prisa den ofelbare ledaren". Eftersom JP har pressmonopol i bygden hänger det ju på tidningen ifall vi ska kunna svara eller inte. Vi hoppas därför få denna debattartikel publicerad. Det är lätt att skriva om frihet på Kuba, men avvikande uppfattningar från till exempel Svensk-Kubanska kastas rutinmässigt i papperskorgen av JP:s redaktion.

Nåväl. JP slår i inledningsmeningen fast att "Kuba klassas som ett av världens mest ofria länder." Av vem, frågar vi. Inte av Amnesty, inte av FN eller dess olika organ, som berömt Kuba för dess framsteg inom olika områden. Nej inte ens av Världsbanken, som framhåller Kuba som ett bra exempel på en icke-korrumperad och effektiv utveckling. Vem alltså?

Sedan går JP vidare till det sk Varelaprojektet, en namninsamling som under fyra år samlat 11 000 namn för folkomröstning om ändringar i Kubas grundlag. Varelaprojektet stöds av USA, vars senat ironiskt nog röstat för det. Men också av Coca Cola och andra storföretag. Och med skattemedel av de svenska Kristdemokraterna.

Eftersom det undertecknats av mer än 10 000 personer, uppfyller det ett av villkoren för att det ska behandlas i parlamentet, en ganska unik möjlighet som Kubas grundlag ger sina medborgare. Däremot är det felaktigt, som USA och JP påstår, att parlamentet måste arrangera en folkomröstning. Kubas grundlag ger medborgarna omfattande friheter, men även JP borde inse att påståendet att det skulle räcka med 10 000 namn av en befolkning på 11 miljoner är en skröna.

USA har under årens lopp satsat 100-tals miljoner dollar på att störta den kubanska regimen. Det har kostat tusentals människors liv och enorma penningsummor. På USA:s intressekontor i Havanna arbetar man frenetiskt med underminerande verksamhet. Bush har trappat upp krigföringen, och USA:s Latinamerikapolitik sköts numera av en exilkuban, Otto Reich. Denne deltog i den lagstridiga Iran-Contras affären, liksom den misslyckade kuppen mot Venezuelas folkvalde president nyligen. Han har nära kontakter med terroristorganisationen CANF i Miami. Denna organisation planerar och utför terroristaktioner mot civila mål på Kuba, med USA:s stöd. I förra månaden var Bush i Miami och talade inför extremhögern, och hävdade USAs rätt att bestämma över Kuba. Där talade han åter om att militärt angripa "skurkstater" i "förebyggande" syfte. Hot, lögner, förtal och förolämpningar från mäktige Bush mot Kuba kännetecknade framträdandet.

Kuba ser hur exilkubanska terroristorganisationer fått plats i Vita Huset, hur FN skjutits åt sidan och ett maktberusat USA som "inte kan acceptera" det kubanska systemet, utan bestämt sig för att krossa det..

På dessa upptrappade hot mot sitt land har kubanerna svarat med massiva demonstrationer i vilka miljontals människor deltagit för att visa sitt stöd för Kubas oberoende. Likaså har över 8 miljoner kubaner skrivit på en namninsamling till stöd för grundlagen. Det att jämföra med det USA-inspirerade Varelaprojektets 11 000!

JP kan inte fatta detta stöd för den kubanska socialismen och Fidel. Men det kan den som sett de välnärda barnen, de välutbildade kubanerna, det kubanska hälsosystemet och den kubanska sociala tryggheten. Och sett de livliga diskussionerna och folkets delaktighet i de politiska besluten och i valprocessen med fria och hemliga personval.

Stödet för det kubanska systemet kan också den förstå som sett politiskt oppositionella kallblodigt mördas i Colombia, gatubarnen i Brasilien, kriminalitet, drogmissbruk och rasdiskriminering i USA, barnadödligheten i Honduras, korruptionen i Nicaragua, analfabetismen i Mexico, förtrycket av indianerna i Guatemala och sjukdomarna på Haiti.

Vi slutar med en uppmaning från förre USA-presidenten Jimmy Carter, som nyligen besökte Kuba, trots Bushs protester. Carter sa på presskonferensen efter sitt besök att USA borde häva blockaden och inte ge ekonomiskt stöd till de "oberoende" för "det skadar allvarligt deras integritet."

Zoltan Tiroler
Svensk-Kubanska Föreningen, Jönköping

Infört på ELAK den 10 september 2002

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2002 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j