Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Svenska Dagbladet

Strömlinjeformat angrepp på Kuba

Den 9 januari publicerade Brännpunkt en besynnerlig artikel av Urban Ahlin med uppmaningen "isolera inte Castros Kuba". Men artikeln argumenterar för just detta, att isolera den kubanska regeringen och folkrörelserna, dvs "Castros Kuba". Jag undrar också vem Ahlin vänder sig till. Varje ord uttrycker den förhärskande politiken, utmejslad i USA och efter påtryckningar antagen i EU, att ett systemskifte på Kuba är en prioriterad åtgärd i Latinamerika. Så vem ska övertygas?

Uppmaningens publicering sammanfaller i tid med en nyhetsartikel i DN om det problem som Ahlin vill dölja: USAs anspråk på att kontrollera de latinamerikanska regeringarna. På det amerikanska toppmötet 12 januari i Monterrey, Mexiko, har USAs president begärt ett särskilt sammanträffande med Argentinas dito för att "sondera Argentinas utrikespolitiska motiv". Därtill anklagade USA-presidentens rådgivare Roger Noriega Argentina för att ha återupprättat goda förbindelser och samarbete med Kuba. "Vi är besvikna och oroade", sade Noriega och antydde "konsekvenser". Argentinas regering svarade dock prompt att landet inte längre finner sig i att vara dörrmatta på USAs bakgård.

Problemet för Ahlin, USA och EU är att deras politik att isolera "Castros Kuba" misslyckats, liksom deras politik att med pengar och hemliga konspirationer försöka driva fram en USA- och EU-vänlig "opposition". Ahlin antyder det själv, och beklagar att "politiker i omvärlden har en romantiserad syn" på Kuba. Kanske är det dem hans artikel vänder sig till, bland andra antagligen Latinamerikas ledande politiker som med sig har en kraftig folkopinion. Ahlins argument lär dock få svagt gensvar i det södra Amerika som under hela 1900-talet lidit under USA-styrda civila och militära regimer, med exempellöst förtryck och elände som resultat.

Ahlin skriver om ekonomiskt vanstyre på Kuba. Faktum är att i Latinamerika tillhör Kuba de länder som har den bästa tillväxten sedan 1995. Ekonomiskt vanstyre har lett till folkliga uppror och störtade presidenter i Peru, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia. Det är där och inte på Kuba som vanstyre i enlighet med IMFs direktiv lett till arbetslöshet, analfabetism, undernäring, gatubarn, barnprostitution, statsbankrutt, tiggare, gatuvåld etc. Där måste också massmedia erkänna att Kuba är "en social och ekonomisk succé av världsklass", som det refereras i DN-artikeln. Och detta trots USAs ekonomiska blockad, ett brott mot folkrätten som kostar Kuba 10 miljarder dollar varje år och som Ahlin viftar bort med USAs eget språkbruk: "amerikanska embargot".

Lika osann som det ekonomiska vanstyret är skrönan om "dikturen som konfiskerar Astrid Lindgrens böcker". Det är i USA som Pippi plockas bort från bibliotek, inte på Kuba, där Astrid Lindgrens böcker tillhör de mest utlånade i de över 4.000 folk- och skolbiblioteken. Och ska vi tro Ahlins påstående att de som får bra utbildning är "lojala partimedlemmar" så omfattar begreppet hela befolkningen. Det är illa att ordföranden i riksdagens utrikesutskott är så dåligt informerad. Det leder till artiklar om påstått förtryck på Kuba i stället för koncentrationsläger på av USA ockuperat kubanskt territorium.

De som isolerar sig själva är EU – och Sverige – inte bara genom stöd till dem som dömts för samarbete med USA, som bedriver ekonomisk krigföring och härbärgerar organisationer som ägnar sig åt terrorism mot Kuba. Motsvarande brott ger 10 år till livstid i Sverige, ungefär som på Kuba. Walden Bello, belönad med 2003 års "alternativa Nobelpris", uttryckte under sin vistelse i Stockholm sin och tredje världens besvikelse över att Sverige numera isolerar sig från folken i Syd. Han uppmanade Sverige att stödja i stället för att bekämpa de allianser som växer fram bl a i Latinamerika för att bryta den orättvisa världsordning de transnationella bolagen vill få reglerad i WTO.

Eva Björklund, redaktör för Tidskriften Kuba

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: den 19 januari 2004