Ett försök i Stockholms Fria Tidning

USA trappar upp hoten mot Kuba

Under hela juni månad ägde väldiga folkliga mobiliseringar rum på Kuba i protest mot upptrappade hot från USAs sida. Dit hör USAs numera helt öppna anspråk på att med ekonomiskt och militärt övervåld få avgöra vilka ledare andra folk ska välja. Dit hör också USAs nya militära strategi som innebär militära anfall i förebyggande syfte mot s k skurkstater "på ett ögonblicks varsel i vilket mörkt hörn i världen som helst". Och mer specifikt när det gäller Kuba skärpningar i USAs 40-åriga utsvältningsblockad och undergrävande verksamhet, och W Bush´ försök att utmåla Kuba som bas för terrorister och tillverkning av biologiska vapen, för att kunna tillämpa den nya militära strategin.

Att svenska massmedia tiger och samtycker inför denna herrefolksattityd från USAs sida är förfärande. Kubanernas protester har inte alls uppmärksammats av svenska massmedia, och inte heller av Stockholms Fria Tidning. I stället väljer den röst, som säger sig vilja vara ett alternativ, att förmedla den ständigt pågående USA-propaganda mot Kuba som behövs för att världsopinionen ska acceptera USAs aggressionspolitik.

I ett utdrag 13 juli ur en IPS-artikel återges utan källkritik en viss Elizardo Sanchez´ påståenden om ökat antal "samvetsfångar" på Kuba. Visserligen finns en brasklapp på slutet om att kubanska myndigheter menar att Sanchez arbetar för "amerikanska" intressen ("USAs intressen" skulle kubanska myndigheter nog säga, för de accepterar inte USAs anspråk på att vara Amerika), men då har hela litanian dragits utan ifrågasättande.

Sedan början av 90-talet har denne Sanchez lanserats runt om i västliga massmedia som "dissident" och "människorättskämpe", alltid utan uppgift om att han under samma tid tagit emot över 200.000 dollar från bl a USAs "demokratistiftelse", NED, som också stöder grupper i Venezuela som försökte störta den demokratiskt valde presidenten genom en militärkupp för ett par månader sedan.

Ett bidrag på 20.000 dollar per år är en avsevärd summa även i Sverige. På Kuba gör det Sanchez till Kubas förmodligen rikaste man. Han tillhör det närmste umgänget för det 50-tal USA-funktionärer som utifrån USAs intressekontor i Havanna försöker organisera "oppositionen". Han har också kunnat resa fram och tillbaka mellan Kuba och Miami ett antal gånger och har huserat hemma hos den ökänd CIA-terroristen Frank Calzon i Washington, så sent som 1998. Calzon tillhör också grundarna av den exilkubanska ultrahögerns samorganisation CANF. Sanchez är i sin tur medlem i dess spanska avdelning.

Att Sanchez trots detta behandlas som en hedervärd och trovärdig källa kan bara förklaras med att kolartron på USAs demokratiska välvilja förblir orubbad oavsett alla förfärande bevis på motsatsen.

I sin publicering av IPS-artikeln har Stockholms Fria Tidning till råga på allt tagit bort den lilla sakliga information som fanns från början, nämligen att bland de 230 "politiska" fångar, som i rubriken blivit "samvetsfångar", ingår personer som genomfört sabotage, terroristaktioner, och spioneri på Kuba. Det som inte heller originalartikeln nämner är hur dessa terroraktioner med bl a sprängattentat mot turisthotell och andra civila mål på Kuba organiserats och finansierats från Miami, och hur de ansvariga tillhör presidentbrodern, och Floridaguvernören Jeb Bush´ närmaste umgänge. När USA går ut på korståg för att "uppdaga terroristceller i 60 eller ännu fler stater", så går de exilkubanska fria i Miami, och de som döms på Kuba kallas "samvetsfångar".

Eva Björklund

Infört på ELAK den 11 september 2002

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2002 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j