Refuserat
 
     
 

 

Uttalande:

SOLIDARITET MED DET KUBANSKA FOLKET

Vi är en politisk grupp från Vänsterpartiet i Sverige som har varit på ett studiebesök på Kuba för att undersöka landets folkmaktssystem och kulturens betydelse för dess ideologiska utveckling.
Under 10 dagar har vi studerat bostadsområden, folkrörelser, kommundelsnämnder, kommunfullmäktigen, jordbrukskooperativ, skolor och vårdscentraler, samt deltagit i flera kulturaktiviteter. Vi har pratat med folk på gatan och aktivister på alla nivåer.
Under vårt besök på Kuba har vi blivit medvetna om att kubanernas liv inte är lätt: USA:s 45-åriga ekonomiska krigsföring mot Kuba och de upptrappade ekonomiska och politiska sanktionerna för att svälta ut folket till underkastelse är ett brott mot folkrätten och en cynisk grymhet.
Kuba är ett allvarligt försök idag att i praktiken visa att en annan värld är möjlig, en värld där resurserna delas solidariskt och där människornas behov sätt i främsta rum, såsom det traditionella svenska välfärdsmodellen avsåg. Vår studie visar att det kubanska folket har varit, är och kommer att vara fast beslutna att bestämma över sin egen framtid, vilket också är deras självklara rättighet.

Vi kräver:

  • Att USA:s kriminella ekonomiska krigsföring mot Kuba omedelbart upphör.
  • Att det internationella samfundet hävdar principen om nationerna självbestämmande och stoppar USA:s försök att återta kontrollen över Kuba.
  • Att allt ekonomiskt och politiskt stöd till den USA-finansierade sk "oppositionen" omedelbart upphör.
  • Att USA återlämnar Guantanamobasen till dess legitima ägare - det kubanska folket.
  • Att EU upphäver de skamlösa sanktionerna mot Kuba och att det upprättar samma samarbetsavtal med Kuba som med de övriga latinamerikanska länderna.
  • Att Sveriges Riksdag, på samma sätt som den spanska, instruerar regeringen att återuppta normala mellanstatliga förbindelser med Kuba, samt att följa Wienkonventionens bestämmelser om diplomatiska förbindelser.
  • Särskilt kräver vi att de 5 kubanska politiska fångar som sitter i USA:s fängelser för att ha arbetat för att förhindra terrorism mot Kuba omedelbart friges.
Vi beundrar det kubanska folkets solidaritet med systrar och bröder i Tredje Världen.
I solidaritet med det kubanska folket åtar vi oss:
  • Att sprida kunskap i Sverige om verkligheten på Kuba.
  • Att aktivt motverka det hav av lögner som i vårt land och i Europa sprids om Kuba.
  • Att stärka solidariteten med det kubanska folkets kamp mot USA-imperialismens krigspolitik.
Havanna, den 28 juni 2004.

Carlos F. Arce, Järfälla
Johannes Bengtsson, Botkyrka
Eva Björklund, Stockholm
Jorge Capelan, Lund
Henning Nilsson, Hässleholm
Kerstin Nilsson, Örebro
Lutz Pagel, Malmö
Mikael Pettersson W, Härnösand
Maria Söderquist, Lund
Sofia Törnqvist, Botkyrka
Henrik Vidalve, Botkyrka

Infört på ELAK 2004-08-11

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-08-11