Svar på artikeln ”Revolutionens ikon” i Sundsvalls Tidning den 6 okt 2002

Che's Dröm

Ola Wihlkes recension är mycket litet en recension av John Lee Anderssons bok om Che Guevara. I stället tar recensenten chansen att ge ett återsken av sin egen förvridna bild av världsrevolutionären Che.

Che försökte mycket riktigt att starta ett världsuppror mot det kapitalets diktatur vi nu upplever. Idag har vi 1 miljard människor i världen, som lever i svält, ytterligare en miljard, som lever på gränsen till svält. Det var detta Che Guevara ville ändra på. Hans försök omfattade inte bara Mellanamerika och den Sydamerikanska kontinenten utan också Afrika och andra fattiga delar av världen. Kubanerna spelade en stor roll i Afrikas frigörelse från imperalismen.

Che hade med egna ögon sett den blodiga brutalitet, som indianarbetarna behandlades med av imperalistföreträdarna. Han hade sett dem slaktas och deras kvinnor skändas precis som fortfarande sker i Mexikos gränstrakter mot Guatemala, där de stolta ättlingarna till Mayaindianerna fortfarande kämpar mot förtrycket nu under ledning av den litteräre Marcos, efterföljare till revolutionären Zapata.

Castro och Che besegrade diktatorn Batista i ett gerillakrig 1959. Diktatorn hade förvandlat Kuba till en bordell för amerikanerna och tillhåll för Al Capone och hans likar. Jorden ägdes av amerikanska bolag, som exploaterade kubanerna som arbetskraft.

För varje by, som gerillan befriade, följdes samma plan. Byn fick en skola, analfabetismen var intill dess total, och en läkarstation, Che var utbildad läkare. Dessutom startades endera en gris- eller kycklingfarm, så att arbetarna och deras familjer, som dittills aldrig sett kött på bordet, skulle ha mat.

Detta var Ches dröm, som han sedan försökte fullända i sin roll som industriminister och riksbankschef. I de rollerna kunde han, när tillfälle gavs, dra på sig overallen för att delta i skördearbetet ute på fälten eller i byggandet av nya skolor.

Han drömde om den nya människan och det nya samhället, där solidariteten och likställigheten var total.

Kuba avskaffade analfabetismen på tre år. All skolgång tom sjätte året på universitet är gratis, sjukvården likaså.

Se hur Sydamerika ser ut idag med kraschande ekonomier, en oändlig fattigdom, våld och utsugning bakom IMF och Världsbanksfasaden.

Kuba av idag lever sedan fyrtio år i ett kvävande strupgrepp av supermakten i norr men fortsätter att leva. Varje morgon inleder barnen i skolan sin dag med orden: ”Jag vill bli som Che!” Kanske något för Ola Wihlke.

Sten Rigedahl

Infört på ELAK den 9 oktober 2002

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2002 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j