Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Sundsvalls tidningar

Propagandaoffensiv för att skapa samtycke till krig

Den 6 maj presenterade USA:s utrikesminister Colin Powell planerna för ett framtida återkoloniserat Kuba. I det 450-sidiga dokumentet fastslås att Kuba skall privatiseras. Hundratusentals bönder sysselsatta i familjejordbruk eller kooperativa jordbruk ska vräkas. Kubaner äger som regel sina lägenheter eller hus. I nyordningen ska ägarna till lägenheterna vräkas, eller tvingas betala marknadshyror till fastighetsbolag för de som har råd. Pensionssystemet ska avskaffas, likaså det sociala välfärdssystemet med gratis sjukvård och utbildning. USA:s samordnare av ockupationen ska tillsätta domare och organisera polisen. Utforma valsystem och godkänna politiska partier. Är detta vad våra media, politiska partier, USA-kramande organisationer, menar med frihet och demokrati?

Samtidigt tillkännages att anslagen för att förbereda världsopinionen på en planerad invasion för att eliminera Castro-regimen, ska öka med 59 miljoner dollar. Stödet till de ”oberoende dissidenterna och journalisterna” på Kuba skall öka från hittills 7 till 36 milj. dollar. 5 milj. ska användas för att bearbeta regeringar och organisationer i främst Europa för att sprida propaganda och förbereda världsopinionen på en invasion. USA:s ambasssader runt om i världen ska få särskilda resurser för stöd till spridande av Castrofientlig propaganda och verksamhet . Dessutom stöd till internationella konferenser, stöd till projekt för avskräckning från turism på Kuba m.m.

Den 21 augusti inledde USA TV-sändningar mot Kuba från ett särskilt utrustat militärplan som 4 timmar om dan cirklar runt Kuba under sändning. Projektet finansieras med en budget på 18 milj. dollar. FN-organet Internationella Telekommunikationsunionen ITU förbjuder uttryckligen sändningar riktade mot andra länder från flyg och fartyg på internationellt vatten. Radioutsändningar med uppmaning till kubanska medborgare att med alla tänkbara medel undergräva regimens auktoritet och folkliga stöd, pågår dessutom dagligen sedan många år.

Trots att USA offentligt tillstår att man avlönar dissidenter på Kuba, och avser att femdubbla stödet, envisas media, partier, och organisationer som Amnesty med att krama ”oberoende dissidenter”. I svensk strafflag döms medborgare som avlönad av främmande fientligt sinnad makt, arbetar för att ändra vårt statsskick som spioner och landsförrädare till hårda straff. Kubas strafflag har liknande ordalydelse. De 75 kubaner som 2003 dömdes till långa frihetsstraff, dömdes som bevisat välbetalda agenter för främmande makt. Svensk-Kubanska Föreningens kritik av Amnesty rör just organisationens förnekande av de anklagades skuld.

De media, organisationer, partier, som okritiskt återger den hejdlöst osakliga antikubanska propagandan, medverkar till att ge samtycke till ännu ett krig med 10 000-tals förmodade offer. Till att krossa en social utveckling som saknar motstycke. Att göra slut på ett solidariskt internationellt biståndsarbete utan motsvarighet. Återkoloniseringen av Kuba kommer sannolikt att direkt följas av krossandet av Chaves folkstödda sociala reformregim i Venezuela. Är detta scenario vad våra USA-kramare avser med de stora orden om krav på demokrati och frihet? Frihet för vilka, demokrati för vem?

Torsten Skalin

Infört på ELAK 2004-11-07

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-11-07