Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Dagbladet Sundsvall, samt Dagens Arbete

Palmecentret i dåligt sällskap

Palmecentret är ju som bekant arbetarrörelsens organ för internationellt bistånd . Själv var jag under många år månatlig bidragsgivare, men överförde min insats till Svensk – Kubanska Föreningen när jag för några år sedan upptäckte att centret hade lierat sig med den USA- ledda och finansierade kampanjen mot Kuba.

Den 6 – 7 februari deltar Palmecentret i en internationell konferens i Riksdagshuset för ”Demokratisk förändring på Kuba”. Tjeckiska ambassaden i Stockholm, och en okänd organisation som kallar sig ICDC, står som arrangörer. Konferensen finansieras av USA organisationerna ”Freedom House” och ”Center for a Free Cuba”. Organisationer som i sin tur finansieras med de 60 miljoner US-dollar som sedan 2004 utgår i utökat statligt bidrag för att krossa Kubas självständighet. Ur dessa anslag går stora summor till organisationer och stater i Europa som sluter upp i kampanjen mot Kuba: Att verka för genomförande av Colin Powells 450- sidiga rapport med rubriken ”Kommission för stöd till ett fritt Kuba”, presenterad av Powell 04 05 06. Rapporten är en utförlig redogörelse för det planerade systemskiftet på Kuba, som torde innebära en återgång till förhållanden jämförbara eller sämre än under Batistas diktatur.(jämför med situationen på Haiti efter statskuppen år 2004) USA har redan utsett en ” ståthållare” för det ockuperade Kuba.

I konferensen deltar från Sverige förutom Palmecentret, Folkpartiets internationella organisation SILC m.fler organisationer. I den antikubanska alliansen ingår paraplyorganisationer, som direkt finansierar terrorgrupper som förutom attentat mot Kuba används för omstörtande verksamhet i övriga Latinamerika. Ytterligare information lämnas på www.svensk-kubanska.se

De som tagit del av förhållanden på Kuba. De som vet något om Kubas internationella solidaritetsarbete. det kubanska inflytandet och som exempel för övriga Latinamerika och världens fattiga utplundrade stater, inser att USA:s motiv för att krossa Kubas framgångar inte rör demokrati, utan därför att man ser sin hegemoni i hela världsdelen hotad av det kubanska exemplet.

Det är därför dubbelt smärtsamt att se hur arbetarrörelsens organisation för solidaritet och hjälp till fattiga länder, används för att bidra till krossandet av det främsta exemplet för social utveckling som finns i tredje världen. 1975 besökte Palme Kuba. I ett bejublat tal vid ett massmöte i Havanna, gav Palme sitt oreserverade stöd till den revolution som gett kubanerna en social utveckling som saknade motstycke i tredje världen. Minnet av Palmes besök är fortfarande levande hos kubanerna. En skola i Havanna är uppkallad efter honom. Lärardelegationer från Sverige har besökt skolan genom åren. Ett renlighetskrav vore att Palmecentret avbokar sin planerade närvaro i denna konferens. Att fackförbund och partier sänder delegationer sammansatt av sakkunniga på skilda områden, för att på plats ta del av deras framgångsrika samhällsutveckling.

Torsten Skalin

Infört på ELAK 2006-02-26

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2006-02-26