svar på en insändare publicerat 030215,
Vänsterpartiets medlöperi med Kuba i Västgöte-bladet

Svar på (för)tal om Kuba

Först av allt tack för den allmänna upplysning om den lärorika studieresa till Kuba i juni 2003 som Vänsters Internationella Forum arrangerar. Jag hade i all hast missat den informationen.

Resan är intressant eftersom det går till ett samhälle i Karibien som kan kallas demokratiskt, rättvist, mänskligt, humanistiskt och solidariskt. Annat är det med andra samhällen i den Karibiska övärlden och på fastlandet i Syd- och Centralamerika.

Jag besökte Barbados på 70-talet och kunde se hur barnen utnyttjades inom arbetslivet som om slaveri inte hade upphört. På Kuba har alla barn rätt att gå i skola, rätt till gratis hälsovård, rätt till tandvård, rätt till gratis böcker, rätt att vara unga och rätt att vara en del av det samhälle man lever i.

Resultatet kan man se när man kan läsa att Kuba skickar kvalificerad läkare till 64 länder i tredje världen. Kubanska läkare finns i Venezuela, El Salvador, Ecuador, Panama, Mocambique, Angola, etc.

I venezuelansk press kan man läsa följande:
"Kuba har tagit emot 1259 patienter under 2001"
och
"Kuba har tagit emot 13000 patienter under 2002".
Alltså att Venezuela har kunnat skicka kring 250 fattiga och sjuka medborgare till Kuba per vecka. En flygplan från Cubana de Aviacion har veckovis lyft från Caracas med Havana som destination. Detta visar på den solidaritet öns befolkning visar, en befolkning som USA blockerat sen 1962 och som USA främjar terrorism mot sen 1959.

Exempel på terroristhandlingar är många: En bomb på en av CUBANAS flygplan som dödade ett helt idrottslag 1976, och sprängladdningar på hotell i Havanna som dödade turister så sent som 1997, bara får att ta några exempel.

Jag vet att resan kommer att föra mig till ett land där jämlikhet sätts högst i planering av samhället och samhällstjänster. Till ett land där 90% av befolkningen är engagerad i politiska livet. Inte som i USA, där bara knappt 50% av väljarna röstar. Så G. Bush är vald med mindre än 25 %.

Det faktum att Kuba har ett annorlunda sätt att välja politikerna går inte det kubanska sättet mindre demokratiskt. Tvärtom tycker jag. Här hemma väljs folk som inte är engagerade och som inte behöver redovisa för någon vad 'dessa politiker' har åstadkommit under den gångna mandat perioden.

Exempel är många. Jag själv är en typisk exempel. Efter att ha suttit två perioder i kommunalfullmäktig inte har jag inte behövt redovisa får någon vad jag har åstadkommit. Det är upp till vars och ens samvete. Och visst har kubanerna, samvete! Därför redovisar de får sina väljarna vad harde åstadkommit.

Du påstår att det finns misär i Kuba. Det förefaller som om du bara har Havanna och Stockholm som referenser. Under mina resor till Kuba har jag inte sett misär. Inte den misär såsom jag däremot såg i Colombia, Venezuela, Trinidad, Jamaica, Granada och Barbados. I dessa länder i Karibien finns misär värd ordet. Misär är inte att inte ha lyxvaror eller konsumtionsvaror i sina ägodelar. Misär är att inte ha möjligheter till liv, till vatten, till utbildning, till bibliotek, till kultur och till att förverkliga sig. På Kuba har barnen alla möjligheter och de nödvändiga verktyg som barndom kräver. Misär kan du säga om hur de venezuelanska barnen har det än idag. För där har processen bara börjat, en process liknande den som Kuba inledde 1959. Som gav barnen andra förutsättningar.

Till sist vill jag personlighen tacka nej till förslaget att inbjuda en pristagare av euro och dollar, som pendlar mellan Miami och Washington och umgås med dem som bedriver ekonomiskt krigföring och terrorism mot Kuba. Däremot skulle jag gladeligen ta emot vem som helst som är verksam på plats , vem som helst av 11 miljoner kubaner som varje dag kämpar tillsammans med presidenten Fidel Castro mot USAs blockad. Och som hoppars att USA ska återlämna Guantanamo-basen till Kuba, istället för att använda den som koncentrationsläger för afghanska och svenskafångar.

Oscar Gomez-Denis

Infört på ELAK den 31 mars 2003

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j