Ett genmäle till Aftonbladet Debatt

Kuba, liberalerna och CIA!

Varför skriver Carlos Alberto Montaner, från Kubansk liberal samling, att
han "aldrig haft några bindningar till CIA eller någon annan
spionorganisation"? (AB  Debatt 26 jan) Vill han avleda uppmärksamheten
från att det inte enbart är spioneri som är CIA:s kännetecken, utan
statskupper, mord, contras, valfusk? Dessutom nyhetsmanipulering,
smutskastning och skapande av låtsaspartier för att i västländers media ge
sken av folkliga uppror, t.ex. i Kuba. Det är sådan sistnämnd verksamhet
Carlos Alberto Montaner bedriver.

Jag har inte alls förvrängt innehållet i hans hemliga brev från 1991, som
han nu i Aftonbladet bekräftar att han själv undertecknat. Han skrev brevet
för att få enskilda dissidenter på Kuba att låtsas leda rörelser som inte
existerar där. De skulle "förvandla sig till liberaler, socialdemokrater
och kristdemokrater". Det är en karbonkopia av CIA:s arbetssätt.

I sin ungdom 1960 arresterades Montaner på Kuba som medlem i en
CIA-sponsrad terroristgrupp som sysslade med bombattentat. Han flydde till
Miami där han anslöt sig till USA:s exilkubanska specialstyrkor. Vid
Miamis universitet rekryterades han enligt kubanska källor av CIA. Sedan
1970 bor han i Madrid där han startade ett förlag och en nyhetsbyrå för att
sprida angrepp mot Kuba. Enligt kubanska underrättelsekällor kom
finansieringen från CIA.

Med sin kampanj för den på Kuba för terrorism fängslade Batistapolisen
Valladares, lurade Montaner Svenska Amnesty att skicka fången en rullstol.
Valladares påstods vara misshandlad så att han blev förlamad. Men kubanerna
avslöjade lögnen genom en smygtagen film som visade Valladares gymnastisera
i cellen.

Mot slutet av 70-talet spenderade CIA årligen ca 250 miljoner dollar på
förtäckt propagandaaktivitet och mediapåverkan. 1984 bildade USA:s regering
National Endowment for Democracy (NED). NED:s första president Allen
Weinstein uttalade i Washington Post 22 sept. 1991 att "Mycket av det vi
gör idag gjordes i hemlighet av CIA för 25 år sedan". Pengar från NED
kanaliserades till exilkubanska organisationer i Madrid och Miami.

Montaners artikel är ett smakprov på desinformationen. Sanningen är att vi
är solidariska med Kubas folk därför att revolutionen har gett de vanliga
människorna ett helt nytt liv. Om resten av Latinamerika hade samma
sjukvård som Kuba, skulle 400.000 barn räddas till livet varje år. På Kuba
går alla barn i skola. I övriga Latinamerika finns 20 miljoner barnarbetare
och miljontals gatubarn.

USA vill krossa detta exempel och åter göra ön till en lydstat. Därför
finns miljoner i världen som är solidariska med Kuba.

Martin Österlin
Vice ordf. Svensk-Kubanska Föreningen

Infört på ELAK 2001-02-02

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j