Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Svenska Dagbladet, svar på insändare 050726

KDU silar påhittad mygg på Kuba

Ett par företrädare för Kdu får stort utrymme i ”Synpunkt” för att utan någon egentlig substans skriva om ”hänsynslösa skändningar” av mänskliga rättigheter på Kuba. Och det lilla de försöker konkretisera måste bli skrönor, som att det finns en ”demokratirörelse” ”i fördoldhet”. Det de syftar på är de många grupper, bestående av en handfull personer i bästa fall, som i samarbete med USAs intressekontor, och mot ekonomisk ersättning, deltar i USAs ekonomiska och propagandakrigföring för att återta kontrollen över Kuba.

Någon ”demokratirörelse” är det inte fråga om. Kdu-arnas exempel, Oswaldo Payá är ett typiskt exempel. Han samarbetar inte bara med USAs intressekontor i Havanna, utan har också haft direkta överläggningar i Washington med dåvarande USAs utrikesminister Powell, och i Miami med de exilkubanska terroristgruppernas paraplyorganisation Kubansk-Amerikanska Stiftelsen. Och han gratulerade den USA-stödda kuppmakarna i Venezuela för tre år sedan innan folket hade omintetgjort kuppen och återinsatt den folkvalde presidenten. Ett bra exempel men knappast på kamp för demokrati.

Och ”i fördoldhet”. Det finns inga s k dissidenter i världen som arbetar så öppet ­ och så välfinansierat - som de på Kuba. USAs anslag för deras verksamhet uppgår till tiotals miljoner dollar. Och på Kuba som ingen annans stans ställer de utländska reportrarna på plats eller genomresa upp och rapporterar om vilka påhitt av s k regimkritik som helst så fort de blir kallade. Samtidigt som den värsta orkanen i mannaminne drabbar Kuba och blir nyhet här först när den hotar Florida. Det är den kubanska verkligheten som är ”fördold” i svenska media som liksom Kdu-arna silar påhittade kubanska mygg och sväljer verkliga kameler.

Försöken att framställa Kuba som förbrytare mot mänskliga rättigheter i en världsdel där det i många länder är förenat med dödshot att verka för fackliga, kvinnliga, barns och andra mänskliga rättigheter ingår i den demonisering som ska berättiga USAs ekonomiska krigföring. Tyvärr deltar Sveriges regering och riksdag, och massmedia i detta stöd till USAs brott mot folkrätten.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2005-10-03

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2005 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2005-10-03