Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Till DN, svar på insändare 050725

Ska Kubas framgångar censureras?

Sofia Karlsson är bekymrad över att man fortfarande kan få information om Kubas framsteg inom hälsa och utbildning, och menar att det talas tyst om kränkningar av mänskliga rättigheter. Av vilket framgår att SK inte vet att liv, utbildning, hälsovård mm är grundläggande mänskliga rättigheter enligt FNs Allmänna deklaration om MR, som SK dessutom påstår att Kuba inte ratificerat. Mina bekymmer är andra än SKs. Jag ser hur människors syn på Kuba förvrids av alla skrönor om förbjudna böcker och beteenden.

Den massmediala Kuba-rapporteringen skymmer konsekvent den verklighet som gör att FN-organ som UNDP, Unicef, Unesco, FAO, WHO mm framhåller Kuba som föredöme inte bara när det gäller utbildning och hälsovård, utan också fattigdomsbekämpning, livsmedelssäkerhet, ekologiskt jordbruk mm.

Koncentration på Kuba som förbrytare av mänskliga rättigheter i en världsdel där det i många länder är förenat med dödshot att verka för fackliga, kvinnliga, barns och andra mänskliga rättigheter ingår i den demonisering som ska berättiga USAs ekonomiska krigföring.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2005-10-03

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2005 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2005-10-03