Ett svar till Svenska Dagbladets ledare

Böcker till Kuba - på vems villkor?

Läskunnigheten på Kuba är allmän som ledarsticket om "Kubas fria bibliotek" den 14 januari konstaterar. Den kulturella nivån är hög också, hos ett brett skikt av befolkningen. Kulturlivet på Kuba är rikt och kreativt - långt ifrån stereotypa bilder av betongsocialism. Det är det tack vare, inte trots, revolutionen.

Det gäller också litteraturen och det gäller offentligt finansierade bibliotek, som når ut på landsbygden och ut på arbetsplatser och skolor. Det finns inga förbjudna böcker på Kuba. Däremot finns det ekonomiska begränsningar som gör att biblioteken, precis som här, är tvungna att välja och prioritera.

De så kallade "Kubas fria bibliotek" som Svenska Dagbladets ledare uppmanar oss att stödja, är varken fria eller bibliotek. De finansieras utifrån, framför allt av Freedom House och Center for a Free Cuba, som i sin tur finansieras av USA:s regering för sina aktiviteter mot den kubanska revolutionen. De finns i första hand på Internet och är inte något kulturellt utan ett politiskt projekt.

De offentliga biblioteken på Kuba har stora ekonomiska begränsningar. Kuba är ett land i tredje världen och har just gått igenom en allvarlig ekonomisk kris som också påverkat bokproduktionen och bibliotekens resurser.

Inte minst därför är de kubanska biblioteken tacksamma för donationer av böcker. Det har Pathfinder Press, ett bokförlag med huvudkontor i New York, fått erfara, vars böcker från bokmässan i Havanna under flera år skänkts till bibliotek på Kuba. Spanska regeringen skänkte 800 böcker till kubanska bibliotek efter bokmässan i fjol. De mottogs med stor tacksamhet. Men det är inte sådana donationer Svenska Dagbladet uppmanar oss till.

Misstanken infinner sig, att det inte är den kulturella rikedomen och tillgängligheten Svenska dagbladets ledarskribent vill stödja, utan samma politiska projekt som USA:s regering backat upp sedan invasionsförsöket i Grisbukten.

Catharina Tirsén

Infört på ELAK 2001-02-02

Se också listan över några av Kubas bibliotek

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j