SJÄLVKLART SKA KUBA HA BISTÅND

Till Läsarnas DN -- bemötande av Gainzas artikel 010123

Det borde vara alldeles självklart att bistå Kuba ekonomiskt för att landet ska kunna överleva och utvecklas trots USAs ekonomiska krigföring. FNs Generalförsamling har i november för nionde året i rad, och med 167 röster mot 2 (USA och Israel) krävt att den ska upphöra.

USAs blockad är det allt överskuggande brottet mot hela det kubanska folkets mänskliga rättigheter. Det borde vara självklart att stödja brottsoffret. USA härbärgerar och tillåter också terroristaktioner och biologisk krigföring mot Kuba från sitt territorium. Detta är uppenbara och skändliga brott som en supermakt begår mot en liten fattig nation. Men propagandakrigföringen är kanske det allra viktigaste vapnet för att få folkopinionen att acceptera USAs fortsatta aggressioner.

Med tiotals miljoner dollar årligen försöker USA sprida föreställningen att det kubanska folket lider av ett inre förtryck, och att problemet är Castro, inte USA. I detta propagandakrig är absurda påståenden legio, som att det kubanska folket inte skulle märka av satsningar på sjukvården. Enligt Världshälsoorganisationen hamnar Kuba på 19:e plats i världen när det gäller att rädda barn till livet, med en lika låg barnadödlighet som länder med över 10 gånger så stora ekonomiska resurser. Och på 23:e plats när det gäller medellivslängd. Med Kubas hälsostandard skulle 400.000 barn räddas till livet årligen i Latinamerika.
Och alla kubanska barn får gratis utbildning i en nioårig grundskola, och att de flesta också går vidare med kostnadsfri gymnasieutbildning. Och parollen "Universitet för alla" är hela det kubanska samhällets, i en satsning som inte har sin like i något fattigt land. Det är inte något påfund av "oberoende" pedagoger, vilkas oberoende för övrigt inte är större än att deras lilla grupp hålls vid liv av USA och just därför aldrig kan få någon social förankring.

Det märkvärdiga är att Kuba kan uppnå dessa enastående nivåer inom utbildning och hälsovård trots USAs ekonomiska krigföring, som innebär att USA också med framgång saboterar alla andra länders handel med Kuba. Det är bara möjligt med folkligt engagemang och delaktighet, och i ett land som är fritt från IMFs, Världsbankens och USAs diktat. Kuba är inte ett paradis på jorden, det är ett fattigt land i tredje världen med många av de fattiga ländernas problem, men ett fattigt land som visar att man även med begränsade resurser kan skapa ett människovärdigt samhället. Därav blockaden, och därför är det värt vårt stöd.

Eva Björklund, ordförande Svensk-Kubanska Föreningen
2001-02-01

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j