Refuserat av Världshorisont

Beklämmande från FN-förbundet

Jag blir både beklämd och skrämd när jag i senaste numret av "Världshorisont" läser följande skrivet av FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic: "Låt oss hoppas att Irakkrisen trots alla problem blir en vändpunkt som på sikt leder till ett starkare FN - ett FN som klarar av att hantera diktaturerna i Nordkorea, Iran och Cuba och dessas kränkningar av de mänskliga rättigheterna utan att det sker uteslutande på USA:s villkor."

Vad är det för en världsbild som ligger bakom ett sådant uttalande? Vad är det som gör att Gabelic pekar ut just dessa tre länder? De är på intet sätt de största brottslingarna mot de mänskliga rättigheterna. Varför nämner inte Gabelic till exempel Colombia, där regeringens militär varje dag mördar politiskt misshagliga? Varför inte Mexiko, där tortyr är allmänt förekommande och där ursprungsbefolkningen förtrycks och förföljs? Varför nämner han inte Bolivia, där tiotals demonstranter skjutits ihjäl i år? Varför inte Peru, där regeringen infört undantagstillstånd för att undertrycka de folkliga protesterna? Varför inte Guatemala, där det registrerats närmare 600 MR-brott under två månader, inklusive nio avrättningar, elva fall av tortyr, 14 dödshot och sex attentat. Osv., osv. Gabelic nämner inte Israels brott mot palestinierna och Israels förakt för FN-resolutioner. Och varför inget om USA -- det land som har det mesta av världens massförstörelsevapen och inte tvekar att använda dem? Det land där mentalt störda och handikappade avrättas, där barnarbete är utbrett, där misshandel och våldtäkter i de talrika fängelserna är vardagsmat, där människor döms på grund av etniskt ursprung, där Internetanvändning registreras, där boklån och bokköp kontrolleras, där hantverkare uppmanas att rapportera misstänkt material till myndigheterna och där tusentals människor fortfarande hålls internerade i både USA och den ockuperade Guantanamobasen utan rättegångar eller domar efter terrordåden 11 september.

Kan det vara så att Gebelic "glömmer" dessa länder, där brotten mot MR är mycket grövre, för att de alla är bundsförvanter till USA och kallas "demokratier" av Bush?

Istället pekar Gabelic ut Kuba, ett land där inga "försvinnanden", tortyr eller politiska mord förekommer. Där alla medborgare garanteras rättigheter som de flesta latinamerikaner bara kan drömma om. Och en nation som är tvunget att år efter år försvara det man uppnått mot USA:s omstörtande verksamhet, blockad, terroristdåd och smutsiga försök att störta den demokratiskt valda regeringen. USA har förbundit sig att få till stånd ett regimskifte på Kuba, ett självständigt och suveränt land, medlem i FN. Varför inte ta upp det istället för att assistera USA?

Enda förklaringen är att Gabelic anammat USA:s agenda för omstöpningen av världen. De länder han pekar ut är länder som brännmärks av USA. Redan idag undergräver USA världsorganisationen och utnyttjar FN för sina syften. Man sätter sig över beslut som inte passar och utövar ren mutor, hot och utpressning för att få sin vilja igenom. Sluter FN upp bakom USA, kommer resultatet inte att bli ett "starkare FN". Tvärtom, det kommer att bli ett FN som spelat ut sin roll. Det kommer att bli ett FN som är ett instrument i USA:s händer. Det kommer att bli ett FN som ger USA ett alibi för fler folkmord och sin Pax Americana.

Zoltan Tiroler

Infört på ELAK den 24 augusti 2003

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j