Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Jönköpings Posten

Adoptera en spion!

Rubriken ovan skulle vara mer korrekt än den JP använde i sin ledare i måndags, ”adoptera en fånge!” Det som JP hävdar är 75 kubanska samvetsfångar är i verkligheten något helt annat, nämligen spioner. Det är personer som tagit emot pengar från USA, haft passersedel till USA:s ”ambassad” i Havanna, tagit emot instruktioner och avlagt rapporter till USA:s kontorschef. Varken de 75 själva eller USA har nekat till att de 75 arbetat åt USA. Det skulle nämligen vara svårt, eftersom de grupper som de 75 tillhör infiltrerats av kubanska polisen som dokumenterat samarbetet med USA. JP väljer att inte nämna detta pinsamma faktum.

JP förbigår också det faktum att de grupper de 75 tillhör, är en nyckelfaktor i USA:s planerade maktövertagande på Kuba. Ett detaljerat förslag på hur USA ska störta den kubanska regeringen har lagts fram av Colin Powell. Det beprövade receptet är att framkalla social oro. Det sker genom sanktionerna, som syftar till att skapa svält och armod, och tvinga befolkningen på knä. Därefter ska de oppositionella kalla på US-amerikansk hjälp, som då återställer ordningen med sina marinkårssoldater. USA:s blivande ståthållare på Kuba är utsedd. De kubaner som ska likvideras är utpekade. Alla de företag, jordbruk och bostäder som ska tas över av USA är identifierade.

I våras ökade USA:s ansträngningar på ett kubanskt regimskifte med mer än 400 miljoner kronor årligen. En stor del av detta går till de grupper JP stöder. De behöver därför knappast någon ekonomiskt hjälp från Sverige, de lever gott på USA:s pengar. Hundratals människor i närheten som däremot har ett stort behov av stöd och uppmärksamhet är alla de fångar som sedan tre år plågas och förnedras på den av USA ockuperade Guantanamobasen på Kuba.

I USA:s planer är opinionsbildning en viktig faktor. Ett antal miljoner har reserverats för att anti-kubanska artiklar placeras i media. Till och med innehållet i dessa är angivna i Powells närmare 500-sidiga rapport. JP:s ledare stämmer väl in i mönstret.

Är det något att förvåna sig över att Kuba försöker skydda sig mot den öppna aggressionen från USA (numera med understöd av EU)? Är det märkligt att landsförrädare, som samarbetar med en främmande regering som vill ta makten på Kuba, fängslas? Är det inte märkligt att reaktionerna mot USA:s övergrepp och brott mot internationell rätt är så få? Är det inte märkligt att inte fler protesterar mot USA:s självpåtagna rätt att anfalla andra länder och att avsätta och tillsätta regeringar?

Synpunkter som dessa får dock så gott som aldrig publiceras i tidningsmonopolets Jönköping. Det är lättare att prata om pressfrihet på andra håll än att praktisera den hemmavid.

Zoltan Tiroler

Infört på ELAK 2004-10-11

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-10-11