Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Svenska Dagbladet

Försvara den kubanska revolutionen!

Urban Ahlins (s) bidrag i attackerna på den kubanska revolutionen tillför inget nytt. Det är en del av en kampanj som skärpts den senaste tiden på grund av att den kubanska revolutionens exempel blir allt farligare för imperialisterna när deras system har gått in i en djup kris. Kampanjen har pågått allt sedan 26:e juli rörelsen ledde arbetare och bönder att ta makten ifrån kapitalisterna på Kuba och tog kontrollen över dom imperialistiska företagen och började använda dom för sociala framsteg för majoriteten.

Han argumenterar att förtrycket döljs bakom "bra sjukvård och lägre barnadödlighet" och att kubaner inte får läsa vad dom vill. På Kuba försvarar regeringen rätten till gratis bra sjukvård utan köer, billiga hyror och en bra utbildning för alla. Samtidigt som Urban Ahlins eget parti - tillsammans med andra som försvarar den kapitalistiska oordningen - berövar oss just dessa rättigheter i Sverige genom att skrota det ena sjukhuset och biblioteket efter det andra.

Det är inte så konstigt att kampanjerna mot Kuba haglar idag med tanke på att kapitalismen blir mer och mer instabil och att Kuba står upp mot dess repressalier. Bortglömt verkar det vara att arbetare och bönder i 3:e världen blir allt mer fattiga p.g.a. imperialismens åtstramningar och skuldindrivningar. I Venezuela går det mot en större konfrontation mellan arbetare och bönder på den ena sidan och monopolkapitalister på den andra. För dom som går igenom den processen kan Kuba erbjuda sitt exempel.

Val genomförs regelbundet på Kuba, i dessa nomineras representanter i sina bostadsområden och av massorganisationer (tex. fackföreningar och kvinnoorganisationer) och väljs i hemliga omröstningar. Dessa representanter kan återkallas var tredje månad om kubanerna inte är nöjda med deras insats. Detta gäller också Fidel Castro.

De "oberoende biblioteken" som Urban Ahlin talar om är inget annat än en USA-sponsrad bluff. Seriösa bibliotekarier från bl. a USA och Storbritannien som blivit inbjudna till Kuba av Eliades Acosta, direktör för Nationalbiblioteket José Martí, accepterade inbjudan och besökte ön. Dom upptäckte att dessa bibliotek, till skillnad från de offentliga biblioteken, varken hade böcker, bibliotekarier eller läsare, utan fungerade som "virtuella bibliotek" på nätet som propaganda. "Kubanska bibliotek är ett viktigt inslag i det kubanska samhället som betjänar tusentals människor dagligen" förklarar Rhonda Neugebauer vid University of California i Riverside om de offentliga biblioteken. ALA (American Library Association) har tagit avstånd från den liberala kampanjen och vägrat stödja de s.k. "oberoende biblioteken". För övrigt är Astrid Lindgrens böcker väldigt populära bland barn och unga på Kuba och finns i stort sett på vilket kommunbibliotek som helst.

Urban Ahlin pratar om ett isolerat Kuba, utan att ställa sig själv till svars, då EU i praktiken kapat diplomatiska förbindelser med Kuba. Han ifrågasätter inte Washington som berövar amerikanska medborgare rätten att resa till Kuba för att lära sig om en möjlig framtid. Vi för en dialog med representanter från den kubanska revolutionen med all respekt för att det är dom som tar besluten om vad som ska göras på Kuba. Socialdemokraterna i Sverige för dialogen med kontrarevolutionärerna – som uppbackas aktivt av imperialisterna -, d.v.s. de krafterna som vill återinföra kapitalismen på Kuba.

Andreas Bergerheim, Björn Tirsén, Viktor Almqvist, Per Leander
Young Socialists, Göteborg och Stockholm

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: den 3 februari 2004