Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Arbetaren

”Kan vänstern stödja Kuba genom att alliera sig med USA?”

 

En sk Kuba-grupp inom SACs bevisar det de så ihärdigt förnekar: Man kan inte kalla sig vänster och liera sig med av USA finansierade virtuella fackföreningar och bibliotek.  I ett 13-sidigt dokument samlar sig från en grupp inom SAC Rebecka Bohlin, Sara Jeswani och Annika Hjelms till ett frontalangrepp på Kuba, med rikligt SIDA-stöd. Det innehåller så mycket sakfel och förvrängningar att det skulle ta lika många sidor att gå igenom dem alla, även om det är enkelt att tillbakavisa dem. att vi koncentrerar oss på huvudlinjerna. Det är enkelt att med fakta tillbakavisa samtliga dessa punkter.

 

1.      Rubriken för helaär ”Hur kan vänstern stödja Kuba?”

·        Som källa använder gruppen den i Sverige bosatte Carlos Manuel Estefania, tidigare (?) medarbetare i den bruna publikationen ”Contra”.

·        En hänvisning i Ddokumentet hänvisar är till Estefanias hemsida ”Ccuba Nnuestra”, en hemsida för vilkenovan nämsom fått finansiering av ”Freedom House”, en känd organisation som driverför USA:s utrikespolitik. Stöd utgår också från Fredrik Malms ungliberaler iFolkpartiet.

·        Personerna bakom Cuba Nuestra har nära relationer till terroristorganisationen CANF  (Kubansk-Amerikanska Stiftelsen) i Miami. CANFs hemsida publicerar med gillande Estefania (och hans kompis kollega Gainza)  skriver. De har varit påoch deras arrangemangosv. CANF står bakom såväl mordförsök mot kubanska ledare som sprängbombattentat mot hotell och restauranger i Havanna. CANF finansierar Latinamerikas mest ökände terrorist terroristen Posada Carriles. Han är hjärnan bakom mängder av terrordåd, bland annat sprängningen av ett civilt kubanskt flygplan. Carriles

·        Huvudkällan till dokumentetet – och filmen - är Jorge Masetti, vars argentinare som företräder organisationen ”Todos Unidos”, som samarbetar med USA:s intressekontor i Havanna. Från intressekontorets hemsida kan man ladda ner ”Todos Unidos” programProgrammet . TTodos Unidos drar sig inte för öppna överläggningar med USA:s utrikesminister och med CANF.

·        Masetti har i pressen i Miamipressen gjort en rad uttalanden som borde få de flesta vissa syndikalister att höja på ögonbrynen. Han uppmanar Bush att ”öka stödet till oppositionen på Kuba” för ”det behövs en amerikansk front för demokratins försvar och krossandet av det kubanska tyranniet”. Ibland slinter tungan på Masetti.  Vad sägs om: ”Kuba underblåser antiamerikanska känslor och underminerar våra intressen i området.” (vVår kursivering)

·        För många latinamerikaner är Masetti en simpel förrädare som förrått kamrater som kämpat mot militärdiktatur i Latinamerika.

 

2.      ”Kubagruppen” påstår att folk får det sämre och orättvisare

·        ”Vanliga kubaner får det allt sämre… den fria sjukvården förfaller”, enligt dokumentet. Här ärMen Kubas ekonomiska tillväxt sedan mitten på 90-talet har varit enastående. Sedan 2000 har löner och pensioner höjts kraftigt i flera steg. Vad gäller sjukvården visar allae indikatorer på att den bara blir bättre. Den är helt överlägsen alla hälsosystem i Amerika.

·        ”Bara de som har tillgång till dollar… har möjlighet att köpa importerade varor.” Också här är okunskapen genant. Dollar förekommer inte längre som betalningsmedel på Kuba. Växling mellan nationella och konvertibla pesos görs lagligt på växlingskontor. Därmed kan i princip alla köpa importerade varor. 

·        ”Orättvisorna ökar”. I takt med den ekonomiska återhämtningen enhar man de senaste åren alltfler reformer genomförts för att återigen minska den ekonomiska ojämlikhetenåter börjat prioritera dessa frågor. Orättvisorna minskar. Och även när de var som störst var de är på Kuba utan jämförelse de minsta i hela ALatinamerika.

 

3.  Och att fri facklig organisering skulle vara förbjuden

En utredning, gjord av USA-medborgarejuristen , (Debra Evenson och i USA verksamma experter inom arbetsrätt och fackföreningsfrågor: ”Workers in Cuba – Unions & Labor Relations” 2001) säger:var bättre.

·        Dagens kubanska landsorganisation CTC är densamma som sedan bildandet 1939 har varit den enda de facto erkända representanten för Kubas fackföreningar. Ssedan grundande var har målet varit att har med kraft försvara den fackliga enigheten.

·        Idag axlar CTC dubbla roller: att organisera lönearbetarna och försvara deras intressen och rättigheter, och att främja det ekonomiska, politiska och sociala framåtskridandetatt försvara rättigheterna och de kubanska arbetarna.

·        Medlemskap i facket är frivilligt. 98 % av alla lönearbetare är med i något av de nationella förbunden. Medlem eller inte, så har alla anställda rätt att delta i de månatliga arbetarförsamlingarnastormötena på arbetsplatsen, liksom i diskussioner om kollektivavtal, val av löntagararbetarrepresentanter till i företagsets klagomålsnämnden osv. Facket har egna representanter i företagens styrelser

·        Facket är helt självfinansierat genom medlemsavgifter som betalas personligen en gång i månaden. Man Facken tar inte emot subventioner från staten eller från annat håll.

·        Det socialistiska systemet medför omfattande rättigheter och garantier för alla kubaner som rätt till arbete, lika lön för lika arbete, en månads betald semester, sjuklön och ledighet vid barnafödande samt fri hälsovård och utbildning och ett socialt trygghetssystem.

·        Val av klubbledning sker genom demokratiska och hemliga val.

·        Det finns inget förbud mot flera fackliga organisationer, men oppositionen har inte lyckats få stöd på någon arbetsplatserna.

 

Den organisation, CUTC, som dokumentet framhåller är att likna vid ett familjeföretag. De organiserar inga arbetare i Kuba men klart är att de samarbetar med en "fri" fackförening i Miami: Federacion de Plantas Eléctricas, Gas y Agua de Cuba som var varje år får mångmiljonbelopp från USAID / NED. CUTC tillhör den kristna fackförenings-internationalen, vilket i latinamerikanska sammanhang för det mesta innebär gula USA-stödda fackföreningar. Från CUTC:s hemsida finns länkar till de gula USA-stödda fackföreningar som stod bakom kuppen mot Venezuelas president Hugo Chávez. För övrigt är CUTC inte mer förtryckt än att de har en flott adress i Havanna. Och de håller sina möten på det lyxigaste hotellet på Kubaen.

 

4. De ”fria biblioteken”, är varken bibliotek, eller fria från USA

Skrönan om de ”fria biblioteken” har tillbakavisats ett otal gånger sedan den skapades 90-talet. Svenska bibliotekarier och andra har på plats kollat lögnerna. Såväl USA:s Biblioteksförbund som Internationella Biblioteksförbundet har undersökt anklagelserna mot Kuba och kategoriskt tillbakavisat dem. Istället har man de torrt konstaterat, att Kuba har det bästa offentliga biblioteksväsendet i 3:e världen. Och att det största hindret för Kubas bibliotek är USA:s blockad.

 

Efter att de av liberalerna påstått förbjudna böckerna av Astrid Lindgren och George Orwell iakttagits på Kuba, visar skribenten Siv Wold-Karlsen en kreativ ådra: ”Nu har både Orwell och Pippi observerats i kubanska bibliotek, men de kan förstås likväl ha utsatts för mer eller mindre sofistikerade former av censur.” Att Pippi Långstrump varit ”Årets Barnbok” på Kuba, att Dagens Nyheter för många år sedan skrivit en artikel om ”Pippi på Kuba”, att till och med liberalerna tvingats backa, det hindrar inte Siv Wold-Karlsen i försöken att hålla liv i en gammal lögn.

 

 

5. Kvinnorans ställning, är det verkligen negativt med utbildning, dagis, lika lön?

Av dokumentet framställs det som negativt ”Om man, som i det kubanska fallet, tillhandahåller lika möjligheter till utbildning, vård etcetera, och reformer för lika lön och dagis, så kommer traditionella ojämlikheter mellan könen att luckras upp.” 

Tilläggas kan att:

·        Kvinnor utgör majoritet av den yrkesutbildade arbetskraften

·        Kuba ligger på 7:e plats i världen vad gäller kvinnlig representation i parlamentet

·        Kvinnor har 35 % av alla chefsposter inom arbetslivet

·        74 % av alla forskare och läkare på Kuba är kvinnor

·        67 % av de universitetsstuderande är kvinnor

·        Fysiskt våld mot kvinnor är ovanligt

·        Det värsta våldet mot Kubas kvinnor är USA:s bloickad som försvårar det dagliga livet, särskilt för kvinnorna, som precis som i Sverige fortfarande har huvudansvaret för hushållet.

Vilket land i 3:e världen har kommit längre än Kuba när det gäller jämställdhet?

 

 

6.  Kubas frizoner, små och unika, med rätt till facklig organisering

Rebecka Bohlin skriver om Kubas skattefria zoner. Ett antal sådana inrättades efter öÖstblockets sammanbrott och USA:s skärpta blockad. CTC har krävt, och fått igenom, att en del av företagens lönekostnader ska gå direkt till det samhälleliga trygghetssystemet.  Syftet är att undvika orättvisor i lönesättningen.  Kuba är det mest jämlika landet i Latinamerika, trots USAs ekonomiska krigföring. Kubansk arbetslagstiftning gäller också inom dessa zoner, till skillnad från frizoner i andra länder.

 

7. Dissidenter eller femtekolonnare?

I stort sett på varje sida nämns de 75 ”dissidenterna”. Dessa är dömda för samarbete med främmande makt. De är inte dömda i tryckfrihetsmål. De har bevisligen tagit emot pengar, instruktioner och utrustning från USA för att främja USAs intressen. Varken USA eller de själva nekar till detta. De anser det vara deras rättighet. Kubansk lag (liksom svensk, eller US-amerikansk) gör det inte.

 

Amnesty kallar dem ”samvetsfångar”, eftersom Amnesty av någon outgrundlig anledning inte ger Kuba samma rätt som andra länder att döma landsförrädare. Men läs Amnestys årsrapport 2005 för att få perspektiv. På AIs sammanfattning över länderna i Amerika, som tar upp de värsta brotten, nämns inte Kuba över huvud taget! Sammanfattningen nämner framförallt USA, Colombia, Haiti och länderna i Centralamerika. För att läsa något om Kuba måste man gå in på landssamman-fattningarna. Det kan man göra också om Sverige och läsa om en rad MR-brott.

Kuba är det land i Amerika där de mänskliga rättigheterna bäst efterlevs, där den mänskliga värdigheten värnas, där individen skyddas.

 

8. USAs program för att störta Kubas regering

Till bilden hör att USA lagstiftat om att störta den kubanska regeringen, att man utsett en ståthållare som ska leda landet tillbaka till kapitalismen, till och att man årligen satsar ca 60 miljoner dollar (öppet) för att undergräva den kubanska regeringen. Av dessa 60 anslås 5 miljoner dollar till konferenser, artiklar och propaganda i Europa. Oavsett om SAC:s Kubagrupp fått del av detta eller inte, så finns det inget av ”vänster” i deras alster. På vilket sätt skulle kubaner vara hjälpta av stöd till de grupper skribenterna pekar ut? Det är ett öppet stöd åt Bush-regimens fascistiska politik som SAC-gruppen ställer sig bakom.

Enighet bland kubanerna har gjort att revolutionen och socialismen överlevt alla attacker. Det finns ingen ”vänster” utanför massorganisationerna på Kuba. I dessa förs en livaktig debatt och diskussionens vågor går höga.

Zoltan Tiroler

Infört på ELAK 2006-05-02

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2006-05-02