Bo Södersten och den förvrängda omvärlden!

I sin debattartikel i DN den 14 april exekverar Bo Södersten i ett hopkok av förflugna idéer, som jag tror sällan skådats ens på dessa sidor. Attac, Kuba och Chile blandas friskt.

Lögnerna och undanhållandet av fakta blir till en rappakalja, vars enda förklaring måste vara att Bo Södersten gör ett krampaktigt försök att återerövra en plats i rampljuset i någon av de berömda TV-sofforna för professionella tyckare med sina "vet bäst" attityder.

Ronald Reagan sägs ha fått dålig press i vårt land. Presidenten bakom contrasrörelsen i Nicaragua och det massiva nordamerikanska kapitalets försök att förhindra centralamerikas befolkningar att göra sig fria från sina vidriga diktatorer.

CIA har ju alldeles nyligen erkänt att det var dessa intressen, som såg till att sätta käppar i hjulet för den socialistiske folkvalde presidenten i Chile, Salvador Allende, och som sedan i sedvanlig ordning lånat ut pengar till militärregeringen under Pinochet, så att folket liksom skett i övriga Sydamerika blir direkt beroende under IMF och Världsbankens bakomliggande krafter.

Kuba, kära nån, Bo Södersten, beskylls för att sätta käppar i hjulen för frihandeln. Är det herr Södersten fullkomligt obekant att Kuba står under blockad av USA sedan 40 år tillbaka. Amerikanska medborgare som besöker Kuba får betala dryga böter. Utländska skepp som besöker Kuba får inte angöra USA hamn på sex månader. Denna fruktansvärda blockad har fördömts av världens alla stater i FN, alla utom Israel och Marshallöarna.

Ja, visst är det fantastiskt Bo Södersten att det finns människor över hela världen, bl.a. i svensk-kubanska föreningen, som vill få ett stopp på denna folkrättsvidriga aktion av USA, fantastiskt positivt.

Sedan till Söderstens praktlögner. Attac är inte emot frihandel, bara den typ av frihandel som enbart gynnar i-länderna. Varför inte ta reda på fakta istället för att föra lögnerna vidare, herr Södersten. Det skulle vara rätt bra för herr Söderstens eventuella rest av renommé efter den artikel som refereras till här.

Det sägs vidare att Attac sticker fram bockfoten i sitt underkännande av de pensionssystem, som lägger vår ålderdoms välfärd i händerna på marknadskrafterna. Jag tror inte att en enda av de svenskar, som i höstas gjorde sitt fondval och hittills förlorat 9 miljarder svenska kronor tycker att Attac har fel. Där är herr Söderstens egen bockfot helt synlig.

Slutraderna i Bo Söderstens artikel, där han refererar till Attacs medlemmar som virrhjärnor i bästa fall godhjärtade och naiva, får väl i sin första del anses vara en självbiografisk notis.

Sten Rigedahl

Infört på ELAK 2001-02-26

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j