Refuserat
 
     
 

 

"Vi har inte för avsikt att publicera insändaren. Invändningarna mot vårt/LNB:s sätt att beskriva Kuba är väl kända sedan tidigare publiceringar."
Refuserat av Sundsvalls Tidning

Respektera Kuba!

I en krönika från Liberala Nyhetsbyrån i söndagens ST, får vi höra – som vanligt - att Kuba är en diktatur, där ”oppositionella förföljs och kastas i fängelse”, osv. Utgångspunkten är en ny Kuba-bok om ”en av demokratirörelsens mest tongivande personer, Oswaldo Payá, skriven av Henrik G Ehrenberg, chefredaktör på Kristdemokraten.

Beträffande Payá, vill jag lägga till ett par saker: Han stödde den USA-stödda militärkuppen i Venezuela 2002, då ordföranden i Venezuelas arbetsgivarförening svors in som president och upplöste parlamentet och de demokratiska institutionerna. ”Demokratikämpen” Payá hyllade det ”heroiska venezolanska folket” för statskuppen! En annan viktig uppgift om honom, är att han har bildat Nationella Dialogkommittén (Comité del diálogo Nacional) tillsammans med bl a Carlos Alberto Montaner, f.d.(?) CIA-tjänsteman och Joe García, ledare inom terroristnätverket Kubansk-Amerikanska Stiftelsen (Cuban American National Foundation, CANF).

"social samhörighet och solidaritet och ömsesidigt förtroende mellan myndigheter och civilsamhälle"

biståndsorganisationen Oxfam America

Sedan mitten av 90-talet har USA trappat upp propagandan mot Kuba, och skickar numera tiotals miljoner dollar årligen till kubaner som är villiga att ingå i en femtekolonn, och till organisationer i Europa som är villiga att hjälpa till att utpeka Kuba som en diktatur. Förra året publicerades en 400 sidor lång beskrivning av hur USA ska genomföra ett regimskifte på Kuba – ”Commission for Assistance to a Free Cuba”, och i somras utnämndes en samordnare för den här övergången (Cuba Transition Coordinator).

Under den senaste tidens orkaner, har flera internationella organisationer framhållit det fattiga Kuba som bäst i världen på att skydda sin befolkning mot naturkatastrofer. Enligt biståndsorganisationen Oxfam America beror det bl a på ”social samhörighet och solidaritet och ömsesidigt förtroende mellan myndigheter och civilsamhälle”. Internationella Röda Korset berömmer också Kuba.

Till Liberala Nyhetsbyrån vill jag säga: Ert tal om demokrati och mänskliga rättigheter är en bluff! Vad ni vill är helt enkelt att Kuba ska bli kapitalistiskt, och återföras till USAs bakgård. Om ni bekymrade er det allra minsta för demokrati och mänskliga rättigheter, skulle ni uppröras av förhållandena i vilket latinamerikanskt land som helst, utom just Kuba. Ni skulle också bekymra er över att supermakten inte har det minsta respekt för vare sig FN eller andra länders suveränitet.

Trots massmedias hatkampanjer växer solidariteten med Kuba i Sverige, och runt om i världen. Och den solidariteten grundar sig inte på en illusion om Kuba som ett idealsamhälle, utan på att det kubanska samhället trots 45 år av ekonomisk, biologisk, terror- och propagandakrigföring från supermakten USA, har kunnat tillgodose de mänskliga rättigheterna till liv, hälsa, utbildning, bostad, kultur och demokrati. Visst finns det diktatur på Kuba, och en vidrig sådan, men den utövas – än så länge – inom ett geografiskt begränsat område: på USAs militärbas i Guantánamo-provinsen, på östra Kuba.

Bertil Olsson

Infört på ELAK 2005-12-14

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2005 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2005-12-14