Refuserat av Aftonbladet

Res till Kuba! Bryt USA:s Blockad!

Fredrik Malm uppmanar svenska turister att resa till Kuba, och det gör han rätt i, även om han har missuppfattat varifrån förtrycket kommer.

Genom att besöka Kuba bidrar du till att bryta USAs över 40 år långa ekonomiska blockad. Men res med öppna ögon för att undersöka verkligheten. Kuba är ett öppet och fritt land. Precis som FM säger kan man lifta runt helt fritt, eller bila, eller ta bussen, tåget eller flyget, och dessutom resa tryggt i ett öppet och vänligt samhälle. Och blir du sjuk är det inga problem, för du befinner dig i ett land som trots sin relativa fattigdom har den mest heltäckande sjukvård över hela landet.

Upptäck landsbygden, såväl de naturreservat som erbjuder fantastiska tillfällen till ekoturism som det ekologiska jordbruket och städernas egna organiska grönsaksodlingar. Ta reda på varför FNs Livsmedels och Jordbruksorganisation, FAO, berömmer Kuba för att tillsammans med Schweiz vara det enda landet i världen som systematiskt stöder och utvecklar ett långsiktigt hållbart jordbruk, och för att Kuba är ett av få länder i världen som tar fattigdomsbekämpningen på allvar.

Tala med folk om demokrati, fråga dem hur de deltar i besluten i sina bostadsområden, på arbetsplatserna och hur de väljer sina representanter i kommunfullmäktige och riksdag. Fråga kvinnorna hur de har lyckats få så stark representation i parlamentet att de kommer på sjätte plats i världen efter de skandinaviska länderna och Holland.

Besök gärna dem som FM kallar "demokratirörelse" och förundras över att de har så mycket högre levnadsstandard än kubaner i gemen. Kolla var pengarna kommer ifrån, gå in på USAIDs hemsida och se de miljontals dollar som helt öppet går till att försöka skapa en rörelse på Kuba för att få tillbaka en "USA-vänlig" regim (enligt beslut i USAs kongress 1996).

Ta gärna med Orwell på spanska, men om du vill att böckerna ska bli lästa så skänk dem till de tusentals folk-eller skolbiblioteken. De s k fria biblioteken, som månatligen besöks av USAs diplomater med litteratur- och radiogåvor, är mycket få och har mycket begränsad publik, inte minst eftersom det finns fler böcker på de vanliga biblioteken i tredje världens mest utvecklade bibliotekssystem.

Och kom ihåg, kubanerna är ett högt utbildat folk, mycket väl informerat om hur världen ser ut. De känner till EUs, och därmed Sveriges samverkan med USA för att få till stånd ett systemskifte tillbaka till normal latinamerikansk standard. Så tröjor och knappar med "Bryt blockaden", "Frihet åt de fem", kommer att öppna många armar och dörrar. "De fem" är kubaner som utvandrade till Florida för att infiltrera de många och välförsörjda terroristorganisationer som finns där och som under 90-talet genomfört ett hundratalaktioner mot Kuba, bland annat sprängningar av hotell och restauranger 1997. De fem lyckades förhindra 170 sådana attentat, och för detta dömdes de av domstol i Miami för spioneri (!) till flera livstidsstraff i en rättegångar som var beställningsjobb från Washington, där juryn hotades, försvaret inte fick lägga fram bevis, och domarna var förutbestämda. Kampen för deras frigivning engagerar många på Kuba och runt om i världen, också här i Sverige med Svensk-Kubanska Föreningen. Läs mer på svensk.kubanska.webbsida.com.

Eva Björklund
Redaktör för Tidskriften Kuba

Infört på ELAK den 23 oktober 2003

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j