Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Aftonbladet

Låt Kuba leva! Stoppa USAs ockupationsplaner!

Vänsterpartister i Lund kräver saklig information av svenska media!

Den 19 september publicerade DN Kultur en stort uppslagen nidbild av Kubas åldringsvård. Artikeln var full av motsägelser, orimligheter och grova lögner. Det var det mest flagranta exemplet hittills på den förvridna bild av Kuba som är legio i svenska massmedia, med DN i ledningen: När EU infört sanktioner mot Kuba skrev DN att "Kuba bryter relationerna". När Bush i sin valkampanj grundlöst anklagar Kuba för att satsa på sexturism, återgav DN det som en sanning. När DN för en gångs skull nyligen återgav en del av sanningen, dvs att USA är "berett att stödja våldsaktioner" för att störta regeringen på Kuba, med referens till USAs handlingsprogram för regimskifte, så utelämnas de 59 miljoner dollar som satsas för omstörtande verksamhet på Kuba och internationella desinformationskampanjer.

Vi befarar att DN-artikeln bara är början på en intensifiering av den svartmålning som pågått länge, i svenska media och som med eller utan avsikt ingår i den större planen: USAs återkolonisering av Kuba. I det över 450 sidor långa handlingsprogram som utrikesminister Powell lade fram 6 maj mångdubblas bl a stödet till de s k oberoende journalister, som även figurerade i DN-artikeln, och som mot i snitt tio normala månadslöner medverkar i USAs propagandakrig för att förbereda världsopinionen för våldsinsatser mot Kuba. Detta är självklart olagligt på Kuba, enligt paragrafer som är likalydande de som anges i svenska brottsbalken "Brott mot staten, Brott mot rikets säkerhet", 19 kapitlet, 13 §:

"den som av främmande makt (...) tar emot pengar eller annan egendom för att (...) påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet (...) döms för tagande av utländskt understöd".
75 kubaner har redan dömts för detta, och med drastiskt ökade dollarmängder är risken stor att fler låter sig köpas.

Dollarmiljonerna ska också gå till att arrangera internationella konferenser till stöd för USAs planer. Som av en händelse ägde den första konferensen rum i Prag samma helg som DN publicerade sitt bidrag, och veckan före SILCs/Folkpartiets storsatsning på "oberoende journalister" på bokmässan i Göteborg. 5 miljoner är avsatta för en "internationell solidaritetskampanj" som ska förmå fler utländska regeringar och organisationer att stödja för de USA-finansierade grupperna. Och till att avskräcka turister från Kuba med kampanjer som den "Reportrar utan gränser" driver, utformad i exilkubanska lobbykretsar. USAs ambassader stärker sin personal för att sprida State Departments broschyrer och samordna aktioner för att demonisera "Castroregimen".

Till de farligaste inslagen i USAs program hör de propagandasändningar som påbörjades i augusti från ett specialutrustat militärflygplan, som dagligen cirklar runt Kuba och som med eller utan avsikt kan skapa den provokation som behövs för att rättfärdiga ett militärt angrepp från USA.

Vad som sedan väntar kubanerna under USA-styre finns beskrivet i fjärde kapitlet i rapporten. Det är ett detaljerat program för att återprivatisera hela landet, upplösa jordbrukskooperativen, vräka bönderna, återta flerfamiljshusen och kasta ut familjerna, avskaffa pensionssystemet och det sociala välfärdssystemet med gratis utbildning och hälsovård. USAs "samordnare" för ockupationen ska tillsätta domare, organisera polisen, utforma valsystemet och godkänna partierna. Kort sagt handlar det inte bara om att återta den ekonomiska och politiska kontrollen över Kuba utan att förpassa landet till lydstat.

Ett fruktansvärt brott mot ett helt folk planeras öppet. USA kan inte tolerera att ett litet fattigt land i den egna världsdelen trots 45 år av ekonomisk blockad har lyckats bryta fattigdomens nedbrytande spiral och byggt ett samhälle som imponerar världen över med sina enastående framgångar inom utbildning, hälsovård, kultur och till och med inom läkemedelsforskning- och industri. Oavsett synen på Kubas styrelseskick är detta framsteg som ska stödjas, inte krossas.

Vi kräver att den svenska regeringen aktivt engagerar sig för att stoppa USAs planer, och för att som den spanska regeringen verka för att EU ska häva sina sanktioner och i stället bidra till det kubanska samhällets överlevnad mot USAs ekonomiska strypgrepp. Vi kräver också att svenska media upphör med att okritiskt återge den USA-finansierade och krigsförberedande propagandan mot Kuba och i stället sakligt informerar om landet, och om USA-regimens krigföring. Låt Kuba leva och utvecklas!

15 melemmar i Vänsterpartiet - Lund

Infört på ELAK 2004-10-25

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-10-25