Göteborgs Posten, Fria Ord

Svar till Erik Jennische

I en insändare den 13/1 tar jag upp det anmärkningsvärda faktum att USA låter högerextremister som bevisligen genomfört en rad terrorattacker mot Kuba, gå fria på gatorna i Miami. I ett svar den 25/1 försöker Erik Jennische, SILC, visa att Fidel Castro inte är bättre själv. Trots att han lämnar flera vilseledande uppgifter så vågar han ändå inte gå så långt som att hävda att Kuba nånsin använt terrorism för att uppnå politiska mål.

Men det som skrämmer USA mest är att Kuba har lyckats så väl med sin socialistiska politik, trots alla kriser i världsekonomin och trots att man är utsatt för handelsblockad. Förra året hade man en tillväxtökning i ekonomin på 3%, och spädbarnsdödligheten gick ned till 6,2 per tusen födda, vilket gjorde att man gick om USA, endast Kanada var bättre på den amerikanska kontinenten. UNESCO gjorde nyligen en stor undersökning av elevernas kunskaper i grundskolan i Latinamerika. Tredje och fjärdeklasserna på Kuba var så vida överlägsna övriga länder att UNESCO åkte tillbaka till Kuba för att göra om mätningen. Man tvivlade på sina egna siffror. Men resultatet blev detsamma.

I kontrast till detta ska ställas kapitalismens framfart i Latinamerika, där en allt fattigare underklass inte ens har råd med medicin och mat till sina barn. Därför dör 1 miljon barn per år i Latinamerika enligt UNICEF.

Kapitalismen i Latinamerika är i gungning. Stora folkliga protester slås allt oftare ned av polis och militär. USA är livrädd för att Kuba ska utgöra ett lockande alternativ. Det är därför USA försöker stoppa Kuba med alla medel. Inklusive terrorism.

Robert Frykner

Infört på ELAK 2002-02-02

till REFUSERAT     eller     uppåt© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j