Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Sundsvalls Tidning

Jag håller på Castro!

På ledarsidan i ST, tisdagen den 29/11, skrivs det, som så många gånger förr, om Kuba. Man skriver att "Castroanhängare konstaterar stundom att USA ännu inte lyckats krossa demokratin på Kuba." Man skriver vidare "Det är ju normalt så att det är svårt att göra sig av med något som inte existerar." Visst är det lustigt? Samma ledarskribenter som hyllar USA:s krig i Irak, samma ledarskribenter som kallar George Bush för "demokrat" tvekar inte en sekund att stämpla Fidel Castro som diktator.

Fakta om George W Bush:s demokratiska status är följande:

  1. Bush fick färre direktröster än sin motkandidat i valet år 2000, men blev ändå vald.
  2. Bush blev vald tack vare ett omfattande valfusk i den avgörande delstaten Florida (där Bush:s bror Jeb är guvernör).
  3. Bush blev vald tack vare att tretton (republikanska) delstater avskaffat rösträtten. I dessa stater fråntas personer, som någon gång i livet utfört en brottslig handling, rösträtten för gott (man kan undra vad KRIS, Kriminellas revansch i samhället, säger om detta förfaringssätt?)
  4. Bush blev vald, trots att han hade högst 20 % av folket bakom sig.

Denna storståtliga demokratiska legitimitet gör, enligt det liberala etablissemanget, att Bush skall få syndernas förlåtelse för allt annat, krigsförbrytelser inte minst. I vart fall skall Bush alltid föredras framför Fidel Castro, som är vald, men som påstås vara en diktator i alla fall. Castro är nämligen inte vald på rätt sätt, som Bush är.

Ordet "demokrati" betyder "folkmakt" och skall definieras utifrån graden av folklig makt över samhällsutvecklingen. Det är innehållet som är det viktiga - inte formen. Låt oss nu ta Kuba som exempel:

Kubas politiska system skiljer sig från vårt, Kuba är ingen "liberal demokrati". Detta betyder inte att kubanerna nekas demokratiska rättigheter! Organisations-, press- och yttrandefrihet är självfallet inskrivet i grundlagen och fungerar också i praktiken. Folkmakten är inte mindre utvecklad än exempelvis den svenska, snarare tvärt om. Några exempel: Kuba har allmän rösträtt, fria och hämliga val, exakt som vi. Skillnaden är att det kubanska valdeltagandet är betydligt högre (95 %) än vad fallet är i Sverige, där endast 80 % av de röstberättigade deltog vid riksdagsvalet år 2002. Man kan undra hur liberalerna förklarar detta? Varför går i princip alla kubaner och röstar om de ändå inte kan påverka?

Ofta får man höra uttalanden av typen "på Kuba finns bara ett parti att rösta på!". Detta är fel! På Kuba finns inget parti att rösta på (det parti som finns på Kuba är, enligt konstitutionen, förbjudet att delta i val). På Kuba tillämpas personval. Väljarna röstar på kandidater, vilka dem själva varit med om att nominera och som väljarna oftast känner till, eftersom valkretsarna är små. Det kubanska valen är en slags höjdpunkt och den demokratiska processen slutar inte i och med valens genomförande. Vallagen stadgar att alla valda representanter måste hålla öppna möten i sina respektive valkretsar varje halvår, detta för att avlägga rapporter inför sina väljare. Folkvalda som missbrukar sin ställning avsätts under löpande valperiod. Valagens krav är att minst 10 % av väljarna i en valkrets måste skriva under en misstroendeförklaring. Om så sker skall nyvall utlysas.

Vi som bor i Sverige känner oss måhända främmande inför detta system, men det betyder inte att systemet skulle vara odemokratiskt. Hur kan det komma sig att de som skriker sig hesa över Kubas personval är de samma som vill införa ännu fler personval i Sverige. Varför är personval odemokratiskt på Kuba men inte i Sverige? Betraktar man hur demokratin fungerar i Sverige blir man deprimerad. Nästa år är det åter riksdagsval, då skall det svenska folket gå till vallokalen, stoppa ner en lapp i en urna, knyta näven i fickan och gå hem för att inte kunna påverka politiken på fyra år. Svenska politiker har inte mycket att säga till om idag - eftersom man skänkt bort självbestämmanderätten till Bryssel. Liberal demokrati innebär frihet för kapitalisterna och ofrihet för det stora flertalet. Liberalerna är inte intresserade av hur folket mår på Kuba, det som stör är att det kubanska systemet inte är kapitalistiskt till sin karaktär.

  • Jag håller på Castro, före krigsförbrytaren Bush, före löftesbrytaren Persson!
  • Jag håller på Castro, eftersom jag vägrar acceptera kapitalismen som historiens slutskede.
  • Jag håller på Castro och det kubanska samhällsystemet, eftersom jag anser att människor skall bestämma över politiken, eftersom jag anser att politiken skall styra marknaden och inte tvärt om!

Peter Tjernberg

Infört på ELAK 2005-12-19

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2005 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2005-12-19