Söderstens Nidbild

DN Debatt den 14/4 -01 angriper Bo Södersten Kuba och Svensk-kubanska föreningen. Södersten menar att Svensk-kubanska föreningen skönmålar revolutionen. Själv anser han att Kuba är ett av världens värsta tyrannier, 15 000-17 000 ska ha skjutits ihjäl, och att befolkningen tvingas leva i ett armod som är närmast ofattbart. Den ekonomiska tillväxten ska enligt Södersten så gott som helt ha avstannat efter -93.

Södersten målar upp en nidbild av Kuba som inte har ett dugg med verkligheten att göra. Den ekonomiska tillväxten har i själva verket uppgått till 4,2% i snitt sedan -94 och har de senaste åren haft den största ökningen i Latinamerika, trots USA`s blockad. Detta bekräftas i Wall street journal den 8/12 -99.

Att 15 000-17 000 skulle ha skjutits är rena nyset. Inte ens krigsfångarna från USA`s misslyckade invasion vid Grisbukten avrättades. Kuba har visserligen dödsstraff, men tillämpas ytterst sällan. Sist var det c:a 10 år sedan.

Södersten målar upp en nidbild av Kuba
som inte har ett dugg med verkligheten att göra.

Kuba har u-världens absolut lägsta barnadödlighet, högre läkartäthet än Sverige, fri medicin och sjukvård åt alla, billiga baslivsmedel åt alla, endast 5,5% arbetslöshet i senaste mätningen, fem veckors lagstadgad semester samt ekonomisk demokrati där befolkningen har full kontroll över alla företag. Hur kan man kalla detta yttersta armod? I Bolivia gjorde nyligen den utblottade befolkningen uppror sedan dricksvattnet privatiserats enligt den nyliberala modell som Bo Södersten förespråkar, varpå priset mångdubblades. De skulle inte ens ha råd med vatten längre. Tala om utsugning. För dessa människor skulle det kubanska samhället vara rena drömmen. Det skulle det säkerligen vara även för den stora del av det chilenska folket som aldrig fått del av tillväxten, t ex de fattiga chilenska studenter som får gratis läkarutbildning i Havanna men inte i Santiago de Chile. Den av Bo Södersten förespråkade chilenska modellen med extremt marknadstänkande får som resultat en stor utblottad underklass. Det är motsatsen till vad den kubanska modellen står för och de solidariska hjälpinsatser som Kuba gör för andra u-länder världen över, där nyliberalismen dragit fram, och det är just därför Fidel Castro i år mycket välförtjänt blivit nominerad till Nobels fredspris.

Robert Frykner

Infört på ELAK 2001-02-26

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j