Refuserat
 
     
 

 

Refuserat av Jönköpings Posten

En vår också för de fattiga

Årtionden av nyliberal politik har medfört bottenlöst elände runt om i världen. Men i Latinamerika har nu folkliga protester ritat om den politiska kartan. Land efter land har fått regeringar som sätter de vanliga medborgarna främst. Det våras inte bara i naturen. Det våras för Bolivia där en president från ursprungsbefolkningen nu utmanar den lilla, vita överklassen. Det våras för Venezuela där inkomsterna från landets oljetillgångar för första gången tillfaller det stora antalet fattiga. Det våras för Kuba som äntligen tagit sig ur det mördande grepp som Östblockets sammanbrott i kombination med USAs kriminella blockad inneburit.

Vilket mirakel är det inte att få tillbaka en förlorad syn, ett under som flera hundra tusen latinamerikaner varit med om tack vare samarbetet mellan Kuba och Venezuela. Ytterligare flera miljoner latinamerikaner står i kö för att gratis genomgå starroperationer.

Vilken lycka är det inte för alla de fattiga, som tack vare Kuba, kan få tillgång till kvalificerad läkarvård? Kuba har fler än 20 000 läkare som arbetar i Asien, Afrika och Latinamerika. Kuba erbjöd USA hjälp efter orkanen Katrina och Kuba har haft den största gruppen läkare i det jordbävningsdrabbade Pakistan.

Vad betyder det inte för den dryga miljon analfabeter som fått lära sig läsa och skriva i Venezuela? Där är nu analfabetismen äntligen utrotad, tack vare kubansk hjälp. Just nu pågår arbetet för att åstadkomma samma sak i Bolivia.

Vilken stolthet fyller inte ursprungsbefolkningen i Bolivia, som för första gången har en president som representerar dem? En president som föresatt sig att använda landets rikedomar och gastillgångar för att lindra den utbredda nöden.

Vad innebär det inte för studiebegåvade men fattiga studenter från Afrika och Latinamerika att få chansen att gratis utbilda sig till läkare på Kuba? Åtagandet de gör är att, efter avslutad utbildning, återvända till sina hemländer. Vad kommer de då inte att betyda för sina patienter?

Hur mycket värmer inte Venezuelas kraftigt subventionerade olja fattiga USA-medborgare? Alla de fattiga som annars riskerar att frysa ihjäl. Och det i ett land där oljebolagen förra året gjorde en vinst på över 100 miljarder dollar. Men dessa bolag är inte beredda att subventionera de fattigas bränslekostnader med en enda cent.

Många miljoner fattiga har för första gången fått tillgång till bostad, mat, utbildning, arbete och hopp om en bättre framtid. Dessa framsteg kommer de att försvara till sista blodsdroppen. För tyvärr är de hotade. Alla är inte lika glada åt framstegen. USA hotar öppet Kuba, Venezuela och Bolivia. Stormakten satsar väldiga resurser på att störta dessa länders regeringar. USA skickar inte läkare, lärare och bistånd. USA sprider hot, klusterbomber, utarmat uran och marinkårssoldater.

Anders Svensson

Infört på ELAK 2006-05-02

 

tillbaka till REFUSERAT     eller     uppåt

 

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2006-05-02