Vad ska man tro om Kuba?

Är det verkligen så på Kuba, att stackars blinda kan bli misshandlade av fyra odjur till säkerhetspoliser och lämnade i ödemarken? Eller är det en skröna? Hur ska en vanlig människa kunna veta? Han som skriver, Elizardo Sanchez, är ordförande i en organisation med det imponerande namnet "Kubanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter och Nationell Försoning", vad är det för något?

Jag kommer ihåg att han finns med i Tomas Gustafsson bok om Kuba på ett foto framför sitt gallerförsedda bostadsfönster och säger att alla dissidenter måste ha galler som skydd mot mobben. Är det sant, eller är det som i resten av Latinamerika där denna spanska tradition, med smidesgaller för fönstren på bottenvåningen, präglar hela stadsbygden?

Eller kan det vara sant som det står bl a i "La Jornada" i Mexiko att denne Sanchez tagit emot över 200.000 dollar från USA via "Center for a Free Cuba". Det skulle göra honom till Kubas förmodligen rikaste man. "La Jornada" påstår också att när Sanchez senast var i Washington, för ett par år sedan, bodde han hos Frank Calzon, som också är känd som CIA-agent sedan 60-talet. Enligt "Dissidents or mercenaries" (Calvo Ospina 1998) ledde Calzon fram till slutet av 70-talet de exilkubanska terroristorganisationerna Abdala och FLNC. Han var också en av de första styrelsemedlemmarna i den exilkubanska ultrahögerns samorganisation CANF, grundad i början av 80-talet på uppdrag av Reagan, sedan chef för "Freedom Houses" Kuba-projekt, och numera för "Center for a Free Cuba". Båda lever på anslag från USAID för att undergräva regeringen på Kuba. Sanchez är i sin tur medlem i den spanska avdelningen av CANF.

Enligt den utvärdering som USAID publicerade i juli 2000 hade detta federala organ sedan Helms-Burton-lagen antagande 1997-99 försett "små dissidentgrupper" på Kuba med 6,5 miljoner dollar, och budgeterat ytterligare 3,5 miljoner för 2000 och 5 miljoner för 2001. Totalt 15 miljoner dollar som bidrag för att återta kontrollen över Kuba, som syftet är med HB-lagen. Skulle Sanchez och hans "Kubanska Kommission för Mänskliga Rättigheter och Nationell Försoning" kunna tillhöra dem som fått dollarunderstöd, och skulle man då kunna lita på historien om den blinde mannen?.

Eva Björklund

Infört på ELAK 2001-04-24

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j