Refuserat av Folkbladet, Jönköping

Dödligt hot mot Kuba

För en tid sedan kritiserade en insändare fängelsestraff mot en rad "samvetsfångar" på Kuba. Och skulle man tro på mediarapporteringen har skribenten självklart rätt. Men fakta talar ett annat språk.

Kuba är utsatt för en allt hårdare press från USA. Världens enda stormakt har i lag slagit fast att en "regimförändring" ska genomföras på Kuba. Bush har lovat att "lösa problemet Kuba". Miami-kubanerna är en betydelsefull lobbygrupp. Numera styr ett tjugotal av dem USA:s Latinamerika-politik. De är besatta av tanken att åter föra in Kuba under USA:s kontroll.

I motsats till många länder är Kuba en rättsstat. Ingen tortyr och inga "försvinnanden" förekommer. Ingen döms på grund av hudfärg, tro eller åsikter. De gripna har inte dömts på grund av vad de säger eller tänker. De har dömts för sina handlingar, i rättegångar där de själva fått utse sina försvarsadvokater. De är dömda för ett omfattande samarbete med USA. De har tagit emot instruktioner från USA och de har rapporterat direkt till USA:s diplomater. De har tagit emot stora summor pengar. De har tagit emot utrustning i form av datorer och faxar. De har haft regelbundna möten på USA:s intressekontor i Havanna. De har haft seminarier på detta kontor, som alltså öppet arbetar för att störta Kubas regering. De har haft passersedlar, så att de kunnat komma och gå dygnet runt på detta intressekontor och också till USA-chefens residens. Bevisen är överväldigande, då dessa grupper varit infiltrerade av den kubanska säkerhetstjänsten. De åtalade nekade inte heller till det som lades dem till last.

De är alltså inga "samvetsfångar". De är simpla samarbetsmän, quislingar och spioner. Efter fängslandena har USA:s nätverk av agenter brutit ihop. Chefen för intressekontoret, som tidigare reste runt och organiserade dessa grupper, säger nu inte ett pip. I sitt övermod trodde han att USA kunde göra vad som helst. Hans nätverk ligger idag i spillror.

USA utgör ett dödligt hot mot de framgångar Kuba uppnått. De som kritiserar Kuba bör inse att om USA får sin vilja fram, då blir Kuba åter en bananrepublik på USA:s bakgård. Då blir det åter svält och fattigdom. Då blir åter utbildning och sjukvård en lyx förbehållen de rika.

Efter Afghanistan och Irak borde ingen tvivla på allvaret i hoten mot Kuba. Svensk-Kubanska Föreningen kommer att fortsätta att arbeta för solidariteten med det socialistiska Kuba.

Zoltan Tiroler

Infört på ELAK den 25 augusti 2003

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j