Refuserat av Dagens Nyheter

Kuba mot USAs världsordning

I sin artikel i DN Kultur i tisdags konstaterar Nathan Sachar att Amnesty betraktar dömda på Kuba som samvetsfångar. Men för att kunna göra det beskriver Amnesty i sin rapport USAs ekonomiska, terror- och propagandakrigföring som att Kuba har "spänt förhållande till USA". Och kongressens beslut 1996 att ersätta den kubanska regeringen med en USA-vänlig dito beskriver Amnesty som att USA ställer villkor för att lyfta "embargot", utan att nämna att villkoret är regimskifte. Och att det ska åstadkommas med tiotals miljoner dollar till uppbygget av en "demokratirörelse" på Kuba.

I enlighet med USAs eget språkbruk kallar Amnesty också blockaden för embargo, dvs en sak enbart mellan USA och Kuba, vilket avsiktligt döljer de inslag i den ekonomiska krigföringen som innebär hot och straffåtgärder mot tredje länder för att tvinga dem att medverka i USAs aggressionspolitik, dvs de inslag som innebär brott mot folkrätten och som årligen fördöms av FNs generalförsamling, senast med 173 röster mot 3: USA, Israel och Marshallöarna.

Med en sådan utgångspunkt anser Amnesty naturligtvis inte att Kuba skulle ha rätt att skydda sig mot USAs fientligheter. Kubas lagstiftning till försvar för den nationella säkerheten, bland annat förbud att samarbeta med utländsk fientlig makt (USA), ses som en inskränkning i de mänskliga rättigheterna, vilket är intressant med tanke på alla länder som har sådan lagstiftning.

Så blir det också för Amnesty en samvetsfråga och inte landförräderi att ta emot pengar, utrustning och instruktioner från USAs intressekontor i Havanna för att effektivisera blockaden och störta regimen. Amnesty tonar ned detta till att "ge intervjuer till USA-baserade media, och skicka information till Amnesty". Att USA försöker måla ut Kuba som en terroriststat som utvecklar biologiska vapen, och som USA således har rätt att efter eget skön invadera, är ointressant för Amnesty. Ointressant är också USAs politik att genom restriktiv visumgivning uppmuntra folk att kapa plan och fartyg, och samtidigt hävda sin rätt att invadera Kuba om myndigheterna där tillåter folk att utvandra till USA utan visum. De flesta, och särskilt i Latinamerika, inser nog i motsats till Amnesty allvaret i USAs hot mot Kuba.

Nathan Sachar går längre och tycker att det är "kontroversiellt" att Amnestys alls nämner "handelsembargot". Och han påstår sig veta att det folkliga stödet för regeringen bara är 25 %, sedan länge! Han kanske har gått runt och frågat? Men vad kan man vänta sig av den som påstår att kubanerna för sju år sedan - 1996 - var så utmärglade att släktingar och vänner inte kände igen varandra på gatan! Och skriver om hungerkravaller på Kuba! Då finns inga ord kvar för de verkliga kravallerna både söder och norr om Kuba, och den utmärgling som leder till att spädbarn dagligen dör i Argentina och Uruguay. För om Kubas tillstånd ska kallas förfall, då är resten av Latinamerika katastrof. Den som, liksom Sachar, kan kalla USAs krig och hot om krig för att störta regimer "i vilket mörkt hörn i världen som helst, i 60 eller fler stater" (W Bush formulering) för "ommöbleringshumör", kan naturligtvis använda orden hur som helst. Det verkar som om Sachar försöker besvärja verkligheten, och genom att beskriva Kuba som ett land i förfall försöka trolla fram detta, och om inte annat bidra till den demonisering som ska förbereda folkopinionen för USAs anfall.

"Det minskade resandet" skriver Sachar, om en turistström som ökat 19 % under första kvartalet i år, i förhållande till förra året, och aldrig varit högre. Och Castro som för första gången bjuds in till Rio-gruppens möten, "har numera endast en latinamerikansk allierad", när Kuba har fler än på länge. För en vecka sedan var denne Castro den mest bejublade av alla statschefer som deltog i presidentinstallationen i Buenos Aires, där över 40.000 människor i ett jättemöte hyllade företrädaren för den nation som står för hoppet om en bättre värld i Latinamerika (ickenyhet i DN). Och som för hoppets överlevnad uppmanade kubanerna att försvara sina sociala landvinningar mot USAs nya världsordning.

Eva Björklund

Infört på ELAK den 11 juni 2003

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j