Refuserat av Folkbladet, Jönköping

Även Kuba har rätt att försvara sig

Cirka 130 länder har dödsstraff. Både USA och Kuba hör till dessa. Avrättningar är avskyvärt. Bush har aldrig beviljat en enda nådeansökan. Däremot har Kuba inte tillämpat dödsstraffet på flera år. Men tyvärr har det växande hotet från USA nu tvingat Kuba att åter använda dödsstraff. För någon månad sedan avrättades tre kriminellt tungt belastade personer efter en våldsam båtkapning. En av dem var tidigare dömd för mord. Vad gjorde att Kuba bröt det fleråriga uppehållet i dödsstraffets tillämpande?

Kapningar av kubanska flygplan och båtar har inte förkommit på länge. Men så plötsligt skedde en rad sådana från Kuba till USA. Kaparna lämnas inte ut av USA. De straffas inte. Tvärtom, de behandlas som hjältar. De kapade flygplanen och båtarna lämnas inte heller tillbaka till Kuba, utan säljs i USA. De vanliga passagerarna och besättningsmännen erbjuds att stanna i USA. När man inte vill det, behandlas de som brottslingar. USA inskränker alltmer möjligheterna till att legalt utvandra till USA, men uppmuntrar till kapningar. Samtidigt går USA ut och säger att "kapningarna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet." Det betyder i klartext att USA ger sig rätten att angripa militärt. Kubanerna såg ingen annan möjlighet än att efter en speciellt allvarlig kapning tillämpa lagens strängaste straff och avrätta tre ökända våldsmän. Detta efter en rättegång i enlighet med landets lagar. Efter avrättningarna har inga fler kapningsförsök skett. USA:s syfte är att driva fram en kris och sedan ingripa för att tillsätta en lydregering, i stil med Afghanistan och Irak.

Efter 11 september har USA gett sig rätten att bomba självständiga nationer sönder och samman. Man har ett koncentrationsläger på Guantanamo-basen, en del av Kuba som ockuperas av USA. Man har fortfarande hundratals internerade i USA efter 11/9 2001. Man har utökat kontrollen av sina medborgare och övervakar boklån, bokköp och Internet. Hantverkare ska rapportera iakttagelser till myndigheterna.

Kuba är det enda land i Latinamerika där USA inte lyckats tvinga fram sin vilja och tillsätta regering. Kuba har försvarat sig i över 40 år. Därför åtnjuter Kuba ett enormt anseende bland vanligt folk. Detta visades för någon vecka sedan när Fidel Castro var i Argentina och hälsades av tiotusentals jublande argentinare. I Argentina har USA:s och Världsbankens politik genomdrivits, och i det en gång så rika landet breder svälten ut sig. Här, liksom på många håll i världen, framstår Kuba som ett exempel värt att följa. Fidel Castro är symbolen för att en annan och bättre värld är möjlig.

Som alltför många regeringar bittert fått erfara i Latinamerika menar USA allvar när man bestämt sig för att byta regering. Hoten mot Kuba är överhängande. Bush har löften att uppfylla till Miami-kubanerna, som han har att tacka för att han är president. Har Kuba rätt att försvara sig? Det tycker Svensk-Kubanska Föreningen.

Zoltan Tiroler

Infört på ELAK den 25 augusti 2003

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j