Brev från Eliades Acosta Matos, ordförande i Kubanska Bibliotekarieförbundet
till Magnus Simonsson, kontaktperson för Liberala Ungdomsförbundets (LUF) och SILCs insamling till "Kubas fria bibliotek",  magnus.simonsson@liberal.se

Måndag 2001-01-29

Herr Simonsson

I en artikel daterad 30 december i tidskriften "Cuba Nuestra" i Stockholm, undertecknad av Alexis Gainza Solenzal, publiceras ert namn med e-postadress, som "kontaktperson" för en kampanj till stöd för något som kallas "oberoende bibliotek på Kuba".

Eftersom artikeln är full av felaktigheter och grov verklighetsförfalskning, och eftersom jag är kubansk bibliotekarie, skulle jag vilja inbjuda er till en diskussion om denna fråga. Om ni verkligen besjälas av liberala principer och kärlek till rättvisan, demokratin och friheten är jag övertygad om att ni inte har något gemensamt med personer som artikelförfattaren eller andra av samma slag som Robert Kent, som är språkrör i USA för denna förtalskampanj riktad mot Kubas riktiga bibliotek och bibliotekarier.

Jag vet inte om ni eller den organisation ni företräder känner till det förkrossande nederlag Robert Kent, och de som betalar honom för hans förolämpningar, led den 13 januari i år i ALA (American Library Asociation). Såväl ALA:s Latinamerikagrupp som hela Internationella Kommittén som hela ALAs rådsförsamling beslöt enhälligt att avvisa Kents rasande uppmaningar till "aktioner" mot Kuba. De beslöt i stället tvärtom, att stärka de yrkesmässiga kontakterna mellan ALA och ASCUBI, Kubanska Bibliotekarieförbundet, och främja besök av nordamerikanska bibliotekarier på Kuba för att med egna ögon kunna lära känna vårt lands verklighet.

Om ni verkligen, i ert ädla syfte att göra böcker och läsning tillgängliga för alla, vill stödja riktiga bibliotek på Kuba, så är det inte genom att ansluta er till Robert Kents projekt som ni kan uppnå målet. Den vägen leder er bara i famnen på det kubanska folkets och nationens historiska fiender, de som generöst finansieras av supermakten USA som ett inslag i dess avskyvärda, mer än 40-åriga krig mot ett litet och fattigt land.

Om de svenska liberalernas samveten verkligen lider av orättvisorna så är det inte genom att ansluta sig till imperialismens världsherravälde de kan bekämpa dem, utan genom att fördöma den brottsliga blockad som med hunger och sjukdomar försöker tvinga ett folk på knä, och genom att stå upp mot denna förfärliga belägring som kränker 11 miljoner människors rätt till livet, den rätt som råkar vara den mest grundläggande av mänskliga rättigheter.

Jag inbjuder er till en vidsynt och öppen diskussion om detta ämne, på samma sätt som vi inbjudit Robert Kent att diskutera detta på en yrkesinriktad diskussionsgrupp på internet (IWETEL), utan att han ännu haft kurage eller anständighet att anta utmaningen, uppenbarligen därför att han saknar såväl argument som belägg för sina påståenden.

Vi kan diskutera vilka politiska och filosofiska ämnen som helst. Vi bärs av idéer och kultur men framför allt avvisar vi att man grovt förvanskar verkligheten och bedrar folk inom ramen för en strategi för att försöka påtvinga Kuba ett styrelseskick som faller Imperiet i smaken. Det tror jag att kubanska revolutionärer och svenska liberaler kan vara överens om. Eller har jag fel?

Eliades Acosta

Infört på ELAK 2001-02-11

Se också listan över några av Kubas bibliotek!

till REFUSERAT     eller     uppåt


© 2001 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j