Refuserat

     
 
Som alltför många har erfarit är det nästan omöjligt att komma till tals i svensk massmedia om man har något positivt att säga om Kuba.
Därför står ELAKs hemsida öppet för alla Kubavänner som har refuserats av "den fria pressen".

uppåt

uppåt

Har Du skrivit något om Kuba som har refuserats?
Skicka det till ELAK på adressen webmaster.elak@sverige.nu så att andra kan läsa det!
Skicka även inlägg som har passerat redaktörens rödpenna!

 
© 2006 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2006-08-23