Upprop För Kuba Mot USA:s Hot

Särskilt i Latinamerika men också i USA har många med stark oro uppfattat USA-regimens upptrappning av undergrävande verksamhet, hot och provokationer mot Kuba. USA:s mångåriga och välkända planer att återta kontrollen över Kuba har också börjat upplevas som allt mer överhängande efter det senaste årets USA-hets för att slå till mot "terrorister" i ett 60-tal "mörka hörn i världen", och exemplifieringen genom överfallet på Irak. De allt tätare upprepningarna av anklagelser mot Kuba att "ha förmåga och avsikt att utveckla biologiska vapen" och "härbärgera terrorister" har stärkt farhågorna att USA har för avsikt att inom kort provocera fram en förevändning för angrepp.

Det är bakgrunden till uppropet STOP BUSH'S NEW AGGRESSION AGAINST CUBA som skickades ut för en tid sedan, först från antikrigsrörelsen i USA, International A.N.S.W.E.R som på en vecka fick ihop över 3.000 namn på organisationer och individer i USA och Europa, inkl Sverige. SKRIV PÅ HÄR !

Sedan kom ett UPPROP TILL VÄRLDENS SAMVETE som lanserades i slutet av april av en grupp mexikanska intellektuella. Det fick snabbt en omfattande uppslutning bland Latinamerikas framträdande författare, samhälldebattörer och akademiker m fl. Under miljondemonstrationen på Revolutionstorget i Havanna 1 maj lästes det upp, med de hundratals namn på ledande kulturpersonligheter som hunnit ansluta sig, bland dem då också några viktiga namn från USA.

De Nobelpristagare som anslöt sig inledningsvis var

Och bland de övriga i första omgången fanns Mario Benedetti, Ernesto Cardenal, Oscar Niemeyer, Daniel Viglietti, Hebe de Bonafini, Danny Rivera, Harry Belafonte, Danny Glover.

Under veckan efter kungörandet på Revolutionstorget anslöt sig många hundratals till, så att listan nu omfattar ett par tusen ledande intellektuella och kulturpersonligheter. Där ingår Eduardo Galeano, Ariel Dorfman, Luis Sepulveda, Schafik Handal, Gioconda Belli, Fernando Birri, Michael Albert, Howard Zinn, Noam Chomsky, Lawrence Ferlinghetti m fl.

Förutom latinamerikaner och angloamerikaner har det också nått Europa där Ignacio Ramonet gått före med sitt namn och Japan med Hiroji Okabe, Indien med Prabir Purkayashta, och Sydafrika med Dennis Brutus osv.

Underskrifterna fortsätter att ticka in. Läs uppropet på svenska HÄR !   SKRIV PÅ HÄR !


Infört på ELAK den 14 maj 2003

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j