LIVET I FÄNGELSET

Kubansk Politisk Fånge I USA

av Alicia Jrapko
medlem av National Committee to Free the Five
San Francisco, California

Fem kubaner hålls som politiska fångar i olika federala fängelser i USA. De fem dömdes i december 2001 för spionage till straff på mellan 15 år och till livstid. Det äruppenbart att USA genom att hålla dem i olika fängelser vill bryta ner den styrka och moral de visat under rättegången. Förhållandena i USAs fängelser varierar kraftigt och hur hårda villkoren är beror på flera faktorer som allt från politiskt klimat i delstaten till fängelsets säkerhetsklassning.

Gerardo Hernández Nordelo som dömdes till dubbel livstid plus 80 månader finns på Lompoc-fängelset i Kalifornien. Det kallas "the new rock", för det är ersättningen för Alcatraz. Fångar med "disciplinära" problem skickas ofta till Lompoc och om deras uppförande förbättrats efter 18 månader skickas de vidare till andra fängelser.

Gerardos dag börjar klockan 05.50. Då öppnas automatiskt celldörren och fångarna kan gå ut till gemensamma utrymmen. Mellan 6.15-6.30 kallas till frukost. Sedan återvänder de till cellen eller det gemensamma utrymmet och 7.45 är det dags att gå till jobbet.

... fängelser är USA:s näst största arbetsgivare ...

USA-fängelsernas industrikomplex fortsätter att växa och är nu den näst största arbetsgivaren i landet och ansvarig för att tusentals jobb utanför murarna försvinner, varav många har täckts av fackföreningskontrakt. Bolagen vid de federala fängelserna gör oerhörda vinster på billig arbetskraft. Varje fånge tjänar mellan 23 cent och 1.15 dollar i timmen. Gerardos tjänar 50 cent.

I alla federala fängelser måste fångarna arbeta. Bolaget som driver verksamheten på fängelserna kallas Unicor. Vid Lompoc finns tre fabriker, en kabelfabrik, ett tryckeri och en skyltfabrik. Fabrikerna finns innanför fängelsets murar. Även om lönerna är låga, så ger de ändå fångarna en inkomstkälla. Om de inte kan få jobb på fabrikerna tilldelas de andra arbeten som tvätteri, matlagning osv.

Gerardo började på kabelfabriken, men överfördes efter en månad till skyltfabriken. Där tillverkas allt från små dekaler till stora motorvägsskyltar. Kunderna är statliga myndigheter och institutioner.

Gerardo fick ett arbete med stort ansvar, för han är välutbildad och har kunskaper som kan utnyttjas för att höja vinsten ytterligare. Detta är inte förvånande, för Gerardo och de andra fyra politiska fångarna, är utbildade på Kuba, där alla har tillgång till gratis utbildning i ett utbildningssystem som FN bedömer som det bästa i Latinamerika.

Klockan 16 är Gerardo tillbaka i sin cell när man låser celldörrarna och räknar fångarna. Mellan 16.30-16.45 öppnas cellerna och kl 17 kan de gå till biblioteket, gården eller kyrkan efter att ha passerat en rad metalldetektorer. Vid halv sex är det dags för middag och efter det kan de gå tillbaka till cellerna eller ut på gården. Alla fångarnas rörelser övervakas och kontrolleras vid vissa tidpunkter som annonseras i högtalarna. Klockan 22 låses cellerna. På helgerna bryts rutinen och Gerardo kan få lite motion på gården. På söndagar får han ringa ett samtal till Kuba.

Gerardo en känd karikatyrtecknare på Kuba och hans arbeten kommer snart ut i en ny bok, så vid sidan om sin korrespondens arbetar han mycket med nya karikatyrer som speglar hans politiska inställning och humor. I cellen finns dock varken bord eller stol.

... tusentals kubaner hålls fängslade på obestämd tid i USA ...

Eftersom fallet med de fem kubanerna får växande internationell uppmärksamhet får Gerardo mellan 5-10 brev per dag från hela världen. All denna post gör honom stolt över att så många människor stöder honom och de andra kubanerna i försvaret av Kuba mot den terrorism som kommer från Miami.

På Lompoc finns 20 kubaner varav 6 i Gerardos enhet. Alla utom Gerardo tog sig in i USA illegalt under 1980-talet och de tillhör de tusentals kubaner som hålls fängslade på obestämd tid i USA fastän de avtjänat sina straff. Många har också suttit tio, femton och även tjugo år utan åtal.

Många av de kubanska fångarna isamma fängelse som Gerardo har ingen kontakt med sina familjer och Gerardo har hjälpt dem återknyta kontakten. Dessa ansträngningar har gjort honom känd och även andra fångar har frågat om han kan hjälpa dem. Många av kubanerna har sagt till Gerardo att det största misstag de gjorde var att lämna Kuba. Många har bett Gerardo om ett foto att skicka till sina familjer på Kuba. Andra visar honom brev som de fått från Kuba och där de ombetts att visa Gerardo solidaritet.

De fem kubanernas fall är väl kända för de andra fångarna. En del har läst deras slutanföranden inför domstolen och bett om Gerardos autograf. Flera afro-amerikanska fångar frågar Gerardo regelbundet om han har något material på engelska som de kan läsa. Många har följt fallet med Mumia Abu-Jamal och andra har uttryckt sin beundran för Fidel Castro.

Ibland sent på natten har Gerardo på en liten radio kunnat få in Radio Havana Cuba och en natt kunde han lyssna till den kubanska nationalsången. Till skillnad från andra fångar i USA så är Gerardo, Ramón, René, Fernando och Antonio de enda politiska fångar som har stöd från en hel nation.

Kommittén för de fem fångarnas frigivning,
översättning Sture Arrhed

Det finns två hemsidor där man kan söka mer informtion:
www.freethefive.org   och   www.antiterroristas.cu

Infört på ELAK den 3 oktober 2002

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt


© 2002 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j