Folkpartiets lögnkampanj mot Kuba

Folkpartiet har intensifierat sitt USA-dirigerat hatkampanj mot Kuba. Med en lögnkampanj om påstådda förbjudna böcker vill "liberalerna" vinna sympatier för sin undergrävande verksamhet.

Dessa intoleranta "liberaler" har gett sig det vackra namnet Swedish International Liberal Center (SILC) för att ge sken av att vara seriösa.

SILC har t.ex. lyckats dupera arrangörerna för Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och därmed roffat åt sig större andel timmar där.

SILC har skickat ut broschyrer till alla bibliotek med information om sin kampanj för s k fria bibliotek på Kuba. Eftersom hela kampanjen bygger på lögner om Kuba vill vi sprida några artiklar om biblioteksväsendet på Kuba för att motverka spridningen av felaktiga uppgifter.

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt

Infört på ELAK den 12 september 2003


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j