Frige de fem kubanerna!

Vilka är de fem kubanerna?

Det är fem kubanska män som sitter i fängelse i USA på grund av att de skyddade sitt eget land Kuba mot terroraktioner planerade av högerextremistiska grupper i Miami. De är dömda till straff från 15 års fängelse till dubbel livstid. Deras namn är Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González och René González De har aldrig skadat någon, tvärtom, och nu har de kastats i USA:s fängelser, medan de anti-kubanska terroristerna går fria på Miamis gator!

Häxjaktstämning i Miami

De fem anklagades av USA:s regering för spionage mot militärbaser i USA och hot mot "den nationella säkerheten". Men anklagelserna var ett falsifikat. I rättegångshandlingarnas 14.000 sidor utskrift finns inte något bevis för spionage framlagt överhuvudtaget. Det var uppenbart att påtryckningarna och hotelserna från Miamis högergrupper gjorde en rättvis rättegång omöjlig. Försvaret

krävde därför med stöd av USA:s lagar att få flytta rättegången till en annan stad, men begäran avslogs.

Domare, åklagare och USA-regeringen konspirerade för att hindra vittnen för försvaret att framträda. T.ex. hade en av de fem i uppdrag att följa terroristen Orlando Boschs aktiviteter, men förvägrades under rättegången att få använda information från justitiedepartementet om Boschs terroraktioner. Bosch är en av de två huvud-ansvariga för sprängningen av ett kubanskt passagerarplan 1976 i vilken 73 passagerare dog. Bosch benådades av Bush den äldre och går fri på Miamis gator.

KOPIERA OCH SPRID, TACK! VÄND!!

Kuba har rätt att försvara sig mot terrorister

De fem kubanerna infiltrerade högerextremistiska Miami-baserade grupper som Alpha 66, Brigada 2506, Omega 7, Brothers to the Rescue och Comandos F4. De övervakade organisationerna och tog reda på planer om terroraktioner mot Kuba och på så sätt kunde polisen och kustbevakningen på Kuba stoppa terroraktioner i sin linda. Faktum är att även USA:s myndigheter delgavs information, men de vidtog inga åtgärder mot terroristerna.

Dessa högerextremistiska organisationer etablerades med uppbackning, pengar och träning från CIA på 60-talet. Under 40 år har de utövat terror mot Kubas folk som revansch mot att folket gjorde sig av med den blodige diktatorn Batista 1959. Exempelvis: 1997 dog en italiensk turist i en bombexplosion i ett hotell på Kuba. Den salvadoranske terroristen som greps erkände att det var Miamiorganisationen CANF bakom uppdraget och betalningen 3.000 dollar per bomb. Terroristledaren Luis Posada Carriles skröt i New York Times 12 juli 1998 att han låg bakom. I april 2001 greps tre medlemmar i Alpha 66, utsända från Miami när de försökte landstiga på Kuba. De hade med sig fyra AK-47 gevär, ett M-3 gevär med ljuddämpare, kommunikationsutrustning m.m. Deras uppdrag var att döda och sprida terror.

George W Bush trappar upp USA:s aggressivitet mot Kuba, trots växande stöd i USA:s kongress för en normalisering av relationerna med ön. Hårdnackat vägrar Bush att släppa på USA:s blockad mot Kuba och han går nu hårdare fram mot de USA-medborgare som trotsar blockadens förbud mot att turista på Kuba. Med sin hotfulla retorik mot Kuba går Bush extremhögern i Florida tillmötes.

USA:s regering har varken under Bush eller tidigare agerat mot de anti-kubanska högerextremisterna i Miami. Kuba har rätt att försvara sig mot terrorism. Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando och René är oskyldiga och måste friges. De sitter i USA:s fängelser som politiska fångar. Deras uppdrag krävde stort mod och personlig uppoffring. De är hjältar. Samtidigt som Bush talar om kamp mot terrorism låter han högerextremistiska terrorister gå fria på Miamis gator.

Stöd kampanjen: Frige de fem kubanerna!

Hittills har över 40 kommittéer i över 30 länder bildats för att kräva att de fem friges

Kommittén bildas nu i Sverige med representanter på så många orter som möjligt

Kommittén uppmanar alla att skriva på uppropet med kravet Frige de fem!

Kommittén välkomnar olika organisationer att ställa sig bakom uppropet

Mer information finns i tidskriften Kuba och på solidaritetsrörelsens hemsidor

För mer information kontakta: Svenska Kommittén Frige de fem kubanerna!

c/o Svensk-Kubanska Föreningen, Box 450 65, 104 30 Stockholm

http://svensk.kubanska.webbsida.com http://www.elak.svensk-kubanska.se http://www.granma.cu