Pågående kampanjer
 
     
 

 

Utelämna terroristen Carriles !!!

Kräv att terroristen Luís Posada Carriles utlämnas från USA till Venezuela!
Avslöja USA:s hyckleri att skydda terrorister, medan anti-terrorister sitter fängslade!

Terroristen Luís Posada Carriles, medborgare i Venezuela, har sökt asyl i USA. Venezuela har begärt honom utlämnad för att fullfölja den rättegång mot honom som avbröts när han flydde från landet för 20 år sedan. Vem är denne man?

  • Han föddes på Kuba 1928.
  • Han deltog i USA:s misslyckade invasionsförsök mot Kuba 1961 (Grisbukten).
  • Han tränades av CIA och anlitades i terrorn mot sandinisterna i Nicaragua. Han importerade knark till USA för att finansiera terrorn.
  • Han är, tillsammans med en annan terrorist, ansvarig för sprängningen av ett civilt kubanskt passagerar-flygplan 1976. Alla 73 ombord omkom.
  • Nu offentliggjorda dokument från CIA och FBI bevisar hans delaktighet i terrordåd såsom mordet på Chiles utrikesminister Orlando Letelier 1976.
  • Han låg bakom flera bombattentat mot turisthotell på Kuba 1997 där flera skadades och en italiensk turist dog. Om detta skröt han öppet i New York Times 1998.
  • Han greps i oktober 1976 och ställdes inför rätta i Venezuela. Den exilkubanska högerextrema organisa-tionen CANF i Miami finansierade hans flykt från fängelset 1985 under pågående rättsprocess.
  • År 2000 togs Posada Carriles på bar gärning i Panama City med 15 kg sprängmedel för att genomföra ett attentat mot Fidel Castro, som skulle tala i universitetets aula. Posada Carriles och tre andra i hans terroristgrupp dömdes till fängelse i Panama. CANF och andra högerextrema krafter i USA mutade avgående president Mireya Moscoso så att hon benådade Posada Carriles och hans medbrottslingar i augusti 2004.

Nu i mars 2005 avslöjades det att Luís Posada Carriles befann sig i Miami USA. Reaktionen uteblev inte. En växande opinion i USA, i hela Latinamerika och även här i Europa kräver att denne terrorist ställs inför rätta. USA och Venezuela har sedan 1922 ett utlämningsavtal med varandra. Venezuela kräver att Posada Carriles utlämnas från USA så att den rättsliga process som han flydde från 1985 kan fullföljas.

Om USA vägrar utlämna Posada Carriles till Venezuela, måste USA själv åtala honom för sprängningen av civilflygplanet 1976 enligt Montrealkonventionen om brott mot civilflyget.

Men USA:s regering, som avsätter miljarder dollar och har en mastodontorganisation för att försvara USA mot terrorism "upptäcker" inte att Posada Carriles smugglas in i landet. I över en månad låtsades Bush-regeringen inte om att han levde öppet i Miami. Nu, inför den upprörda opinionen, försöker regeringen i USA skydda honom från att ställas till svars för terrordåden. Istället har han placerats i en flyktingförläggning i Texas där han väntar på att förhöras den 13 juni inför beslut om ev. uppehållstillstånd och asyl.

Samtidigt som de ansvariga i USA behandlar terroristen Posada Carriles med silkesvantar straffar Bush-regeringen personer som avslöjar terrorismen med livstids fängelse. Det handlar om de fem kubanerna som fängslades 1998: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González, René González. En farsartad rättegång i Miami dömde tre av dessa fem till livstid och de andra till 19 resp. 15 år. Deras "brott": De hade övervakat terrorgrupper i Florida och genom att informera Kuba kunde de förvarna så att mer än 170 terrordåd hindrades.

Det måste bli slut på hyckleriet!

Vi uppmanar Sveriges regering, svenska organisationer och enskilda:
  • Kräv att terroristen Luís Posada Carriles utlämnas från USA till Venezuela för att ställas inför rätta för sina terrordåd!
  • Kräv frihet för de fem kubanska anti-terroristerna, politiska fångar i USA sedan 1998!
Svensk-Kubanska Föreningens styrelse den 28 maj 2005

Sprid! Publicera i medier, i organisationspress, på hemsidor! Skriv insändare!

Sprid! Tryck upp som informationsblad och flygblad!

Agera och gör uttalanden i organisationer och bland de du har kontakt med!

Tillbaka till PÅGÅENDE KAMPANJER     eller     uppåt

Infört på ELAK 2005-06-01

 

 
© 2005 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2005-06-01