Exempel på biblioteksorganisationers uttalanden mot USAs blockad, och mot undergrävande verksamhet via USA-finansierade organisationer

IFLA 2001
Uppmanar USAs regering att dela med sig av information till Kuba, särskilt med de kubanska biblioteken, och inte bara med "icke regeringsanknutna oberoende individer och organisationer" som företräder USAs politiska intressen.

IFLA/FAIFE 2003-07-08
IFLA uppmanar igen USAs regering att undanröja de hinder dess politik utgör för kubanernas fria tillgång till information, och utrycker sin djupa oro över effekterna av USAs politik för att begränsa tillgången till information. Nyheterna om att Marcia Media Cruzata, på Nationalbiblioteket José Martí, nekades visum för att delta i Karibiska biblioteksföreningens 13:e generalförsamling i Puerto Rico har ökat IFLAs oro över USAs politik att isolera Kuba. Tidigare har professionellt utbyte tillåtits, men på senare tid har de försvårats. Detta förstärker effekten av den långa handelsblockaden mot Kuba som påtagligt har försvårat för de kubanska biblioteken att tillgodose folkets behov. IFLA har tidigare uppmanat USAs regering att ge Kuba tillgång till information och ta itu med blockadens effekter på informationsspridningen. På sitt rådsmöte i Boston i augusti 2001 gav IFLA uttryck för sin starka oro över effekterna av blockaden och uppmanade USAs regering att undanröja de hinder för tillgång till information och professionellt utbyte som dess Kuba-politik skapar.

Dessa hinder innefattar

Kanadensiska Biblioteksföreningens, CLA, uttalande 030704
CLA motsätter sig varje utländsk regeringsförsök att undergräva den kubanska regeringen genom ekonomisk blockad, undergrävarande verksamhet, militära äventyr, mordförsök och finansiering av politisk opposition genom "civilsamhälleorganisationer".

CLA uppmanar IFLA att organisera en internationell kommission av framträdande och oberoende bibliotekarier för att hålla offentliga utfrågningar och vidare undersöka den "oberoende bibliotekens" roll på Kuba, och anklagelser om att de finansieras av utländska organ vilkas politiska program är att få till stånd regimskifte.

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt

Infört på ELAK den 12 september 2003


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j