Fakta om Kubas biblioteksväsen

Före 1959 fanns nästan inga offentliga bibliotek, och en miljon vuxna analfabeter på en befolkning mindre än 6 miljoner. Idag är hela befolkningen läskunnig och har en utbildningsnivå som inte står de rika industrialiserade länderna efter, och biblioteksväsendet är utbyggt över hela landet. Och fram till 1990 hade Kuba byggt upp en bokutgivning som gav landet en tätposition per capita i Amerika efter Argentina och Uruguay, och före USA.

Den djupa ekonomiska kris som drabbade Kuba när i stort sett all utrikeshandel upphörde i och med Sovjetblockets sammanbrott i början av 90-talet, samtidigt som USAs ekonomiska blockad skärptes, innebar att i stort sett all bokutgivning upphörde. Men inget bibliotek stängde, öppettiderna minskade inte, inga bibliotekarier sades upp. Under andra hälften av 90-talet har det skett en ekonomisk återhämtning men den försvåras av USAs ekonomiska krigföring. Så landet har mindre än en tiondel av percapitainkomsten i den rika världen, och jämfört med de svenska biblioteken har de kubanska få och mycket slitna böcker.

Idag finns 385 offentliga bibliotek och över 6.000 skolbibliotek med 50.000 datorer, TV-apparater och video. De finns också på över 1.000 glesbygdsskolor som får elektricitet från solceller. Till allt detta finns 12.000 välutbildade bibliotekarier. Kuba har fler bibliotek i förhållande till befolkningen än Italien, och nästan 3 titlar per läsare, och en publik på över 8 miljoner per år. Och för dem som vill köpa finns världens billigaste böcker.

Familjebiblioteksprogrammet, en låda med 25 världsklassiker tryckta på tidningspapper, lanserades på bokmässan i Havanna 2002, och såldes till en kostnad av 60 pesos, dvs ca 20 procent av en månadslön. Det följs nu upp med 25 kubanska klassiker i ett folkbildningsprojekt, som inte har sin like någonstans. På den 12:e internationella bokmässan i Havanna i februari 2003 deltog 440.000 människor. Och efter Havanna turnerade mässan runt till trettio städer. Totalt såldes mellan tre och fyra miljoner böcker.

Och biblioteksutbyggnaden fortsätter med nya minibibliotek i bostadsområden och arbetsplatser, som komplement till kommun- och stadsdelsbiblioteken. De startar med en grunduppsättning på 10 exemplar av 1000 titlar, samt TV, datorer och andra hjälpmedel. Målet är att inom några år kunna ha 1000 minibibliotek.

Infört på ELAK den 12 september 2003

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j