ANVÄNDBARA ADRESSER

e-post
(Se längre ner för postadresser, telefonnummer, fax)

RIKSDAGSPARTIER
Socialdemokraterna
Moderaterna
Centern
Folkpartietliberalerna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
info@sap.se
info@moderat.se
centerpartiet@centerpartiet.se
folkpartiet@riksdagen.se
vansterpartiet@riksdagen.se
info@mp.se
brev.till@kristdemokrat.se
REGERINGEN
Statsminister Göran Persson
Samordningsminister: Pär Nuder
registrator@primeminister.ministry.se
Justitiedepartementet
Justitieminister Thomas Bodström
Demokrati-, integrations- och jämställdhetsminister:
Mona Sahlin
registrator@justice.ministry.se
Utrikesdepartementet
Utrikesminister Laila Freivalds
Biståndsminister: Carin Jämtin
Migrationsminister: Barbro Holmberg
registrator@foreign.ministry.se
Finansdepartementet
Finansminister Bosse Ringholm
Kommun- och bostadsminister: Lars-Erik Lövdén
Minister för internationell ekonomi och finansmarknader:
Gunnar Lund registrator@finance.ministry.se
Socialdepartementet
Socialminister Berit Andnor
Folkhälso- och socialtjänstminister:
Morgan Johansson
Vård- och äldreomsorgsminister:
Ylva Johansson registrator@social.ministry.se
Försvarsdepartementet
Försvarsminister Leni Björklund
registrator@defence.ministry.se
Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister Thomas Östros
Förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande:
Lena Hallengren
registrator@education.ministry.se
Jordbruksdepartementet
Jordbruks- och konsumentminister:
Ann-Christin Nykvist
registrator@agriculture.ministry.se
Kulturdepartementet
Pär Nuder, tills vidare chef för Kulturdepartementet
registrator@culture.ministry.se
Miljödepartementet
Miljöminister Lena Sommestad
registrator@environment.ministry.se
Näringsdepartementet
Näringsminister Leif Pagrotsky
Infrastrukturminister Ulrica Messing
Arbetslivsminister Hans Karlsson
registrator@industry.ministry.se

USA
President George W. Bush
President@whitehouse.gov
Vice President Richard B. Cheney
Vice.President@whitehouse.gov

uppåt

Platsadresser, telefonnummer, fax

RIKSDAGSPARTIER
Socialdemokratiska partistyrelsen
Partiexpeditionen
105 60 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 68
08-700 26 00  
Fax 08-20 42 57
Moderaterna
Box 1243, 111 82 Stockholm
+46 (0)8-676 80 00
Centern
Besöksadress:
Stora Nygatan 4, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2200
103 15 Stockholm
tel: 08-617 38 00  
fax: 08-652 64 40
Folkpartiet
Box 6508 (Drottninggatan 97, 1tr)
113 83 Stockholm
växel 08-509 116 00
fax 08-509 116 60
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
Box 126 60
112 93 Stockholm
tel: 08-654 08 20  
fax: 08-653 23 85
Miljöpartiet
Prästgatan 18 A
Box 2136
103 14 Stockholm
tel. 020-94 20 00
Kristdemokraterna
Besöksadress: Målargatan 7
Postadress: Kristdemokraterna, Box 3337, 103 67 Stockholm
tel: 08-723 25 00  
fax: 08-723 25 10

uppåt

REGERINGEN
Statsminister Göran Persson
Samordningsminister: Pär Nuder
Besöksadress: Rosenbad 4
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-723 11 71
Justitiedepartementet
Justitieminister Thomas Bodström
Demokrati- och förvaltningsminister Mona Sahlin
Besöksadress: Rosenbad 4
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-20 27 34
Utrikesdepartementet
Utrikesminister Laila
Biståndsminister: Carin Jämtin
Migrationsminister: Barbro Holmberg
Besöksadress: Gustav Adolfs Torg 1
Postadress: Box 161 21, 103 39 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-723 11 76
Försvarsdepartementet
Försvarsminister Leni Björklund
Besöksadress: Jakobsgatan 9
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-723 11 89
Socialdepartementet
Socialminister Berit Andnor
Folkhälso- och socialtjänstminister:
Morgan Johansson
Vård- och äldreomsorgsminister:
Ylva Johansson
Besöksadress: Fredsgatan 8
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-723 11 91
Finansdepartementet
Finansminister Bosse Ringholm
Kommun- och bostadsminister: Lars-Erik Lövdén
Minister för internationell ekonomi och finansmarknader:
Gunnar Lund
Besöksadress: Drottninggatan 21
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-21 73 86
Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister Thomas Östros
Förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande:
Lena Hallengren
Besöksadress: Drottninggatan 16
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-723 11 92
Jordbruksdepartementet
Jordbruks- och jämställdhetsminister:
Ann-Christin Nykvist
Besöksadress: Fredsgatan 8
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-20 64 96
Kulturdepartementet
Kulturminister
Besöksadress: Drottninggatan 16
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-21 68 13
Miljödepartementet
Miljöminister Lena Sommestad
Besöksadress: Tegelbacken 2
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-21 96 28
Näringsdepartementet
Näringsminister Leif Pagrotsky
Infrastrukturminister Ulrica Messing
Arbetslivsminister Hans Karlsson
Besöksadress: Jakobsgatan 26
Postadress: 103 33 Stockholm
Tel: 08-405 10 00  
Fax: 08-411 36 16

uppåt

USA
Embassy of the United States of America
Dag Hammarskjöldsväg 31
SE-115 89 Stockholm
Tel: 08-783 53 00  
Fax: 08-661 19 64
U.S. Ambassador to Sweden:
M. Teel Bivins
President George W. Bush
The White House
Washington, D.C.,
20500 USA
Vice President Richard B. Cheney
The White House
Washington, D.C.,
20501 USA

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt


© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j