SILC OCH DERAS VÄNNER I CANF

Några noteringar om terroristiskt våld och intolerans

År 1976 griper Costa Ricas polis terroristen Orlando Bosch som just håller på att planera mordet på en inte helt obekant amerikansk politiker: Henry Kissinger. Costa Rica erbjuder sig att lämna ut Bosch till USA, men USA avböjer märkligt nog.

Strax därefter träffas Bosch, Luis Posada Carilles med flera i Dominikanska republiken och bildar CORU, en exilkubansk terroristorganisation. Man planlägger en lång rad terroristdåd.

Senare samma år inträffar ett av de första av dessa. Ett civilt kubanskt passagerarflygplan sprängs i luften och alla 73 ombord dödas. Dådet har planlagts av Orlando Bosch och Luis Posada Cariles.

Listen över terroristdåd som utförts av fanatiska högerextrimister av den exilkubanska varianten är närmast oändlig. En sammanställning har gjorts av Wayne S Smith, fd chef för USA:s intressekontor i Havanna under Jimmy Carter, och dennes kompanjon vid den liberala tankesmedjan CIP Anya K Landau och finns att läsa på Center for International Policy.

Än mer uppseendeväckande än alla dessa ohyggliga illgärningar är det stöd och den hjälp terroristerna fått av påstådda civila politiker inom bland annat CANF, den största av de högerextrema kubanska exilorganisationerna.

Nyligen intervjuades en CANF-medlem i Svenska Dagbladet. Han hade bjudits in till Sverige av SILC (Swedish International Liberal Center) med anledning av deras bisarra kampanj för sk fria bibliotek på Kuba som med förkrossande majoritet - och på goda grunder - avvisats av USA:s och Kanadas bibliotekarier (för mera utförlig information om det se Libr.org)

En av de "hjältar" som man kämpat för att få loss från fängelse i USA var Valentine Hernandez. Den 21 februari 1975 sköt han ihjäl den moderate exilkubanen Luciano Nieves som just varit och besökt sin son på sjukhuset med sex skott. Sonen kunde höra skotten som dödade hans far innifrån sjukhuset. CANF:s lierade Ileana Ros-Lehtinen med flera deltog i kampanjen för att få Hernandez frigiven från fängelse. En högerextrem radiostation lyckades organisera en brevkampanj med 6.000 brev där det krävdes att Hernandez skulle friges.

Orlando Bosch spenderade flera år i venezuelanskt fängelse för sin medverkan i sprängningen av det kubanska passagerarflygplanet (se ovan). 1983 besöktes han av Miamis borgmästare Maurice Ferré i fängelset. Efter frisläppandet återvende Orlando Bosch till USA där han hade tid kvar att avtjäna för att ha brutit mot en tidigare villkorlig frigivning. Han spärrades in för detta men benådades av Bush I efter en kampanj där nuvarande Florida-guvernören Jeb Bush var en av ledande. Högerextrema politiker i Miami har infört en särskild "Doktor Orlando Boschs dag". Bosch lever idag i högönsklig välmåga och utan tillstymmelse till ånger i Florida.

År 1997 organiserade Luis Posada Cariles en serie bombattentat mot turisthotell i Havanna vari en italiensk turist mördades. Posada erkände 1998 i en bandad intervju för New York Times att dåvarande CANF-ordföranden Jorge Mas Canosa betalat honom 200.000 dollar för att utföra bombattentaten. Enligt Cariles var Canosa alltid noga med att inte säga rent ut att pengarna kom från CANF, i stället hette det att de var "för kyrkan" eller något liknande.

Två av de terrorister som inom kort kommer att ställas inför rätta i Panama för ett planerat mordattentat mot Fidel Castro (man hade planerat att placera en gigantisk sprängladdning i den universitatetsaula där Castro skulle hålla ett tal för studenterna) anställdes av CANF efter att de efter en sedvanlig lobbying-kampanj frigivits från fängelse (för medverkan i mordet på Allendes utrikesminister Orlando Letelier som varit ofin nog att protestera mot Pinochets CIA-stödda diktatur). De båda terroristerna fick anställning i CANF:s "informationskommission".

Under alla de år som exilkubansk terrorism pågått - enbart ovannämnda CORU har tagit på sig ett 50-tal terrordåd - har enligt Wayne S. Smith och Anya K Landau CIA och FBI "gjort lite eller ingenting" för att stoppa verksamheten.

Inte heller SILC tycks ha något emot verksamheten. I så fall skulle man väl inte bjuda in företrädare för CANF till Sverige.

Jag vet inte hur representativt SILC är för folkpartiet. Bara att de tar emot SIDA-pengar för sin versamhet och att organisationen av allt att döma består av folkpartister.

Om inte andra folkpartister tar avstånd från SILC:s tilltag att bjuda in representanter för CANF till Sverige så får man förmoda att de stöder detta slags verksamhet. Den som tiger samtycker.

Personligen tycker jag att SILC gått lite väl långt den här gången.

Till det allvarliga hör den atmosfär av intolerans som CANF och dess sympatisörer bidragit till att skapa i Miami. Exilkubanen Francisco Aruca som leder Marazul Tours (resebyrå med Kuba som resmål) och som även startat den utmärkta radiostationen Radio Progreso Alternativa har fått sin resebyra utsatt för två bombattentat. De högerextrema fanatikerna har även hotat annonsörer i hans radiostation och han tvingas därför finansiera radioverksamheten i stort sett ur egen ficka. Åtskilliga Miami-kubaner har mördats eller mordhotats. En Miami-kuban som deltog i El Dialogo med Kuba 1978 sköts ihjäl framför ögonen på sin lille son. CANF och dess sympatisörer har skapat en kuslig atmosfär av intolerans i Miami. Till organisationens senaste tilltag hör ett brev till president W Bush där man klagar över att denne ännu inte invaderat Kuba och installerat en "USA-vänlig" regim där (jag sätter USA-vänlig inom citationstecken eftersom Kubas nuvarande regering bl a kraftigt fördömde terrordåden den 11 september och erbjöd sig att skicka läkare för att vårda offren för terrordådet samt även erbjudit sig att skicka läkare till fattiga områden i USA där de svarta saknar tillgång till sjukvård).

Idag växer sig solidariteten med Kuba allt starkare i Latinamerika. Argentinas utrikesminister besökte Kuba häromdagen och president Kirchner åker till Kuba i februari nästa år. Lula da Silva besökte nyligen Kuba och Brasilien kommer att intensifiera sitt samarbete med ön. Kuba har ca 1.000 läkare i Venezuela och medverkar i ett alfabetiseringsprojekt som kommer att göra ca en miljon venezuelaner läskunniga. Honduras högerregering håller på att öppna en ambassad på Kuba trots protester från USA:s regering (där har Kuba ca 200 läkare). I Mexiko är solidariteten med Kuba traditionellt mycket stark. Även inom det mexikanksa högerpartiet PAN finns många solidaritetsaktivister med Kuba. Det är bra konstigt att man får en så annorlunda bild av Kuba när man befinner sig i t ex Honduras jämfört med vad massmedia förmedlar här i Sverige.

BJÖRN BLOMBERG
Medlem i Svensk-kubanska föreningen

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt

Infört på ELAK den 22 oktober 2003


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j