UPPROP TILL VÄRLDENS SAMVETE

Invasionen av Irak har lett till sammanbrott för den internationella ordningen. Normerna för ömsesidig förståelse, debatt och medling mellan länderna har tillfogats stor skada av en ensam makt som har anfört en rad ogrundade skäl för att rättfärdiga sin invasion. Ett ensidigt angrepp har lett till att tusentals civila har förlorat livet och till förstörelse av ett kulturellt världsarv.

Vi har bara vårt moraliska hållning att hänvisa till när vi uppmanar världens samvete att förhindra ännu ett brott mot de principer som upplyser och vägleder nationernas internationella samfund. I detta ögonblick förs en kraftig kampanj mot en av Latinamerikas nationer. Hetsen mot Kuba kan syfta till att framkalla en förevändning för invasion. Inför detta hot uppmanar vi alla att hävda de universella principer om nationell suveränitet, respekt för etablerade nationella gränser och rätt till självbestämmande som utgör grunden för en fredlig och rättfärdig samlevnad mellan nationerna.

 

Läs texten in English here, och underteckna uppropet HÄR!

Eller en español aquí, och underteckna AQUÍ!


Infört på ELAK den 14 maj 2003

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j