Pippi Långstrump och Harry Potter - förbjudna på Kuba!?

Detta påstående är en återkommande höjdpunkt i artiklar, insändare och broschyrer från medlemmar i SILC (Swedish International Liberal Center) och andra som dragits med i dess kampanj för s k fria bibliotek på Kuba. Böcker författade av kubaner i exil som Guillermo Cabrera Infante eller stora internationella författare som George Orwell, Mario Vargas Llosa m fl påstås också vara bannlysta.

... ren och skär lögn ...

Hela kampanjen bygger på lögner om förhållanden på Kuba. Den kan bara existera eftersom all information om verkliga förhållanden är bannlyst i svenska massmedia. Så absurda lögner bevisar också att de sakliga argumenten tryter. Gå in på vilket kommunbibliotek som helst på Kuba, fråga vilka skolbarn som helst: de har läst Astrid Lindgren böcker, och Pippi är storfavorit. Och under sommaren visades Harry Potter på bio, förutom att böckerna naturligtvis också finns. Eller kolla dagstidningen Granmas hemsida med artiklar om Orwell, riktade till en kunnig och beläst inhemsk publik. Det är i USA som Pippi i originalversionen betraktas som alltför upprorisk och frispråkig. Och det är där som Harry Potter utpekats som fara för barn och ungdom, och som övervakningen av medborgarna börjar närma sig Orwellska proportioner.

... Amerikas bibliotekarier avfärdar lögnkampanjen ...

Trots att kampanjen startade och drivs från USA sedan 1998, med federala anslag, har den inte haft framgång i att övertyga bibliotekarier där och i Latinamerika och Kanada om att kubanska myndigheter förbjuder böcker och förtrycker "oberoende bibliotek". Kanske för att de ofta har verklig erfarenhet av censur, bannlysningar och bristande resurser till bibliotek. Sedan länge förekommer ju att delstater och kommuner bannlyser Darwins utvecklingslära, Huckleberry Finn och på senare tid böcker av Alice Walker och Isabel Allende. Till denna erfarenhet har nu senast lagts påbud om att bibliotekarier ska informera om vilka böcker folk lånar och om övervakning av internet och en allt frekventare censur i radio och TV av misshaglig musik, journalister, kulturpersonligheter och artister.

Sedan 1999 driver den USA-finansierade "Friends of Cuban Libraries" kampanj i ALA, Amerikanska Biblioteksföreningen, och IFLA, Internationella dito, för att få till stånd ett fördömande av Kuba, men utan framgång. ALA, och andra bibliotekarieorganisationer, som t ex Canadian Librarian Asociation, Progressiva Librarians Guild, den Londonbaserade Cuban Library Solidarity Group m fl har skickat flera undersökningsgrupper till Kuba, som gång på gång kunnat konstatera att de s k oberoende eller fria biblioteken "varken har böcker, bibliotekarier eller läsare". Och att de som framställer sig som oberoende bibliotekarier tillhör en grupp på 100-200 personer som ena dagen uppträder som oberoende journalister, andra dagen som bibliotekarier och den tredje som företrädare för ett eller annat politiskt parti. Och att de må vara oberoende av den kubanska staten, men inte av USA. Så i stället för att fördöma Kuba har ALA och IFLA uttalat kritik mot USA-regimens ansträngningar att begränsa kubanska biblioteks tillgång till informationsmaterial - bl a att USA förbjuder kubanska bibliotek att använda litteraturdatabaser som SAFARI och OCLC - och upprättat ett samarbetsavtal med den kubanska biblioteksföreningen.

... New York Times öppnare än DN ...

Och trots att kampanjen utgår från USA kan ändå tidningar där publicera sakligare information än svenska massmedia. Som t ex Chicago Tribune som skriver 020210: "Två små bokhyllor utgör Rogelios Traviesos "oberoende bibliotek". Han kan inte påstå att hans lilla bibliotek på något sätt trakasseras". CT informerar också om att USAs intressekontor i Havanna månatligen förser dessa "bibliotek", som är registrerade på intressekontoret, med böcker för att underlätta ett systemskifte, enligt uppgift från chefen för intressekontoret, Vicky Huddlestone. Och att såväl Vargas Llosa som George Orwell finns på bibliotek i Havanna.

Och Atlanta Journal skriver 020515. "Det påminner mer om en lärares arbetsrum än vad vi skulle kalla ett bibliotek. Två väggar med bokhyllor i ett litet rum, med några hundra titlar. Bibliotekarien Gisela Delgado bläddrar i Miamitidningen "Diario de las Americas" i sin lägenhet."

New York Times skriver 030628 med anledning av ALAs årsmöte i Toronto juni 2003: "Små bibliotek i privata hem som sprider material som de säger regeringen har förbjudit. Räcker det med att ha ett hundratal böcker och låna ut dem till dina vänner för att du ska kunna kalla dig bibliotekarie? frågar sig Edward Erazo, ordförande för ALAs Latinamerikaavdelning."

"Fastän vi skickat flera undersökande grupper till Kuba har vi inte funnit något belägg för att böcker är förbjudna eller att bibliotekarier trakasseras" säger Michael Dowling, chef för ALAs internationella kansli. NYT citerar också att Kuba har det finaste bibliotekssystemet i tredje världen och ALA-ordföranden Freedmans uppgifter om anklagelser att de s k oberoende är betalda agenter för USAs regering. Det framkommer också att Rickard Kent och "konsulten" Sanguinetti, enda medlemmarna i "Friends of Cuban Libraries", de facto finansieras med federala anslag.

"Med tanke på de privata boksamlingarnas begränsade läsarskara och avsaknaden av utbildade bibliotekarier så vore det effektivaste sättet för USAs regering att förse det kubanska folket med information, att skänka den till det utbredda och aktiva offentliga bibliotekssystemet", skriver ALA en rapport om Kuba. Det kan NYT informera sina läsare om.

... Agenter för främmande makt ...

Sedan 1959 har USA med invasionsförsök, sabotage, terroraktioner, biologisk krigföring, ekonomisk mm blockad mm försökt återta kontrollen över Kuba. Sedan 90-talet har USA också i ökad utsträckning bedrivit en propagandakampanj för att utpeka Kuba som odemokratiskt utan respekt för mänskliga rättigheter. 1996 stiftade USAs kongress en lag om att tillsätta en USA-vänlig regim på Kuba och förbereda det genom att skapa en "demokratirörelse". Det öppna stödet till "oberoende" bibliotekarier, journalister m fl har 1997-2002 uppgått till över 20 miljoner dollar, enligt USAID bara en liten del av pengaflödet. Dess öppna budget för 2003 är 7 miljoner dollar.

Bush-regimen har också häftigt trappat upp de verbala angreppen på Kuba bl a med grundlösa anklagelser om biologiska vapen och stöd till terrorism. Detta tillsammans med USAs nya militära doktrin att i förebyggande syfte slå till först "på ett ögonblicks varsel i vilket mörkt hörn i världen som helst" utgör också ett påtagligt akut hot mot Kuba som har skäl att frukta att ett "förebyggande" anfall förbereds. Detta, och inte deras åsikter, är bakgrunden till att 75 kubaner som mot betalning samarbetat med USAs intressekontor i Havanna dömts till långa fängelsestraff. Det är självklart ett brott i vilket land som helst att direkt samarbeta med fientlig makts krigföring, oavsett om man kallar sig bibliotekarie, journalist eller vilket yrke som helst. Och det har inget att göra med deras eventuella verksamhet med bokutlåning.

Eva Björklund 030825

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt

Infört på ELAK den 12 september 2003


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j