"Hela kampanjen bygger på lögner"

Om "fria" bibliotek på Kuba

Vad är det för frihetskämpe som måste ta till lögn? Varför måste sammanhang förtigas och verkligheten förvanskas? Är det så att verkliga förhållanden på Kuba är för bra för att få komma till allmänhetens kännedom?

I söndags publicerades en lång intervju med Ramon Colas, om sk fria bibliotek på Kuba. Där upprepas lögner som gång på gång tillbakavisats av oberoende internationella organisationer, förutom av alla de många individer och grupper som besökt Kuba och deras omfattande biblioteksrörelse med över 6.000 folk- och skolbibliotek. Det är där kubanska barn hittar Astrid Lindgrens böcker, långt före och efter de "fria" biblioteken.

Sedan 1999 driver den USA-finansierade "Friends of Cuban Libraries" en ständig kampanj i ALA, Amerikanska Biblioteksföreningen, och IFLA, Internationella dito, för att de ska ta sig an de "fria" biblioteken, men utan framgång. De har skickat flera undersökningsgrupper till Kuba som gång på gång konstaterat att de "fria" biblioteken "varken har böcker, bibliotekarier eller läsare". Och att de "fria" bibliotekarierna tillhör en grupp på 100-200 personer som ena dagen uppträder som oberoende journalister, andra dagen som bibliotekarier och den tredje som företrädare för ett eller annat politiskt parti. Och att de må vara oberoende av den kubanska regeringen, men inte av USAs.

Så i stället för att fördöma Kuba samarbetar ALA och IFLA med den kubanska biblioteksföreningen och riktat sin kritik mot USA-regimens åtgärder för att begränsa de kubanska bibliotekens tillgång till informationsmaterial - bl a att USA förbjuder kubanska bibliotek att använda litteraturdatabaser som SAFARI och OCLC.

New York Times skriver i juni med anledning av ALAs årsmöte:

"Små bibliotek i privata hem som sprider material som de säger regeringen har förbjudit. Räcker det med att ha ett hundratal böcker och låna ut dem till dina vänner för att du ska kunna kalla dig bibliotekarie? frågar sig Edward Erazo, ordförande för ALAs Latinamerikaavdelning."

"Fastän vi skickat flera undersökande grupper till Kuba har vi inte funnit något belägg för att böcker är förbjudna eller att bibliotekarier trakasseras" säger Michael Dowling, chef för ALAs internationella kansli. NYT citerar också att Kuba har det finaste bibliotekssystemet i tredje världen och ALA-ordföranden Freedmans uppgifter om att de s k oberoende är betalda agenter för USAs regering som sedan 43 år bedriver ekonomisk och annan krigföring mot Kuba. Och för den som tvivlar kan vi hänvisa till cheferna vid USAs intressekontor i Havanna, Huddlestone och Cason, som båda berättar öppet om sina och de 50 funktionärernas månatliga utflykter landet runt med böcker och andra bidrag, år ut och år in. Det är också till USAs intressekontor dessa "fria" bibliotek anmäler sig för att få del av gåvorna.

Ramon Colas har inte utvisats från Kuba (ingen annan kuban heller), och när han säger att han inte kämpar mot regimen så är det ett minst sagt besynnerligt påstående från en medlem i CANF, Kubansk-Amerikanska Stiftelsen, samorganisationen för den yttersta höger i Miami som inte bara stöder USAs ekonomiska krigföring mot Kuba (11 år i rad fördömd av FNs Generalförsamling, senast med 173 röster mot 3: USA, Israel, Marshallöarna), utan också stöder och finansierar terroristaktioner, bl a flera sprängattentat mot hotell och restauranger i Havanna sommaren 1997. CANF står t o m till höger om W Bush. Och som medlem undertecknade Ramon Colas CANFs augustiskrivelse till presidenten med klagomål över att han inte hållit löftet att störta regeringen på Kuba, och kräver att han nu ska gå till handling så att "Kuba kan återgå till sin traditionella roll som en stark vän och allierad till USA". Som svar på detta tillsatte W Bush i fredags en presidentkommission för maktskifte på Kuba.

Colas uppmanar svenska turister att ta med sig böcker till Kuba, och jag håller med. Men i stället för att låta dem mögla på hyllorna i några vardagsrum som ingen besöker är det bättre att skänka dem till folk- och skolbiblioteken som tar emot dem med öppna armar. Eller som ALA skriver

"Med tanke på de privata boksamlingarnas begränsade läsarskara och avsaknaden av utbildade bibliotekarier så vore det effektivaste sättet för USAs regering att förse det kubanska folket med information, att skänka den till det utbredda och aktiva offentliga bibliotekssystemet".
Eva Björklund

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt

Infört på ELAK den 14 oktober 2003


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j