For: Mr. President George W. Bush

and the U.S. Congress

Frige de fem

Kubanerna!

Vi kräver att USA:s makthavare omedelbart friger de fem kubanska hjältarna Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González och René González. De är rättsvidrigt dömda av en extremt partisk domstol i Miami och sitter nu i USA:s fängelser som politiska fångar. Det de gjort är att de i USA skaffat information om extremhögerns terrorplaner mot Kuba. Kuba har rätt att skydda sig mot denna terror som utgår från USA. Frige de fem!

We demand that the people in power in the U.S.A. immediately set free the five Cuban heroes Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González and René González. They are wrongly sentenced by an extremely biased Miami court and are now in U.S. jails as political prisoners. What they did was that they in the U.S. acquired information about the ultra-right’s terrorist plans against Cuba. Cuba has the right to protect itself against this terror which has the U.S. as its operating base. Free the Five!

Namn  och  Ort

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sänd listorna med underskrifter till: Svenska Kommittén Frige de fem kubanerna!
c/o Svensk-Kubanska Föreningen, Box 450 65, 104 30 Stockholm