Om Tystnaden i Dagens Nyheter

Insändare till Dagens Nyheter

Hej Maria!

Efter att ha läst din andra krönika om Kuba skulle jag gärna vilja höra hur oliktänkande ser på Kuba. Det ser rätt illa ut att du - och DN - så kraftfullt tar parti för yttrandefrihet och pluralism - och sedan inte alls ger röst åt dem som t ex ser annorlunda på situationen på Kuba.

Jag kan inte heller låta bli att tycka att de 75 politiska fångarna på Kuba lever i en väldigt annorlunda situation än de 30 000 fackligt aktiva, indianer och människorättsaktivister som skjutits ner, massakrerats eller avrättats på annat sätt, ofta på öppen gata, av paramilitära grupper - i grannlandet Colombia. Detta land som har ca en miljon internflyktingar och otaliga politiska flyktingar utomlands....om dessa människor knappt ett ord i massmedia.

Jag skulle gärna vilja att du kommenterade denna tystnad. Och att DN - som sagt - upplåter plats även för andra åsikter angående t ex huruvida barnen får läsa Pippi på Kuba eller inte.

Med vänlig hälsning,
Gunilla Olofsson, barnbibliotekarie, Stockholm

till PÅGÅENDE AKTIONER     eller     uppåt

Infört på ELAK den 16 oktober 2003


© 2003 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://www.elak.svensk-kubanska.se       webmaster: di@j