Debatt
 
     
 

 

Först tryckt i Piteå-tidningen

Mänskliga villkor

Med mindre än en tiondel av Sveriges resurser har Kuba
 • Högst 20 barn i varje klass och datasalar i alla skolor
 • Husläkare i alla kvarter, traditionell och alternativ medicin,
 • Högutbildade kvinnor, på 6:e plats i världen med 36% kvinnor i parlamentet
 • Ett års delad betald föräldraledighet
 • Mindre än 3 procents arbetslöshet
 • Framstående bioteknologisk forskning och läkemedelstillverkning
 • Blomstrande kulturliv, grannskapsprojekt överallt, folk- och finkultur
 • Mångfald av samfund - protestanter, katoliker, yoruba, judendom, islam mm
 • Människor av alla färger och slag, i salig blandning
 • Bistånd till fattigare länder: läkare, tränare, jordbrukstekniker, alfabetiseringsprogram mm
Kuba har fått internationellt erkännande för
 • lägsta barnadödligheten, högsta utbildningsnivån
 • prioritering av barnens rättigheter
 • och funktionshindrade
 • framgångsrik kamp mot rasdiskriminering
 • och mot HIV och homofobi
 • låg förekomst av drogmissbruk, kriminalitet och korruption
 • organiska, giftfria grönsaksodlingar i alla stadsdelar
 • ekologiskt jordbruk och långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning
 • mm
Frågan jag ställer mig är varför detta land, som är rena drömmen för de över 80 procent av mänskligheten som lever på mindre än 20 procent av resurserna, varför just Kuba är föremål för sådan konsekvent beljugning i den rika världens massmedia? Kan det vara för att hindra oss att ta reda på hur samhället fungerar för att uppnå detta, och hur det partifria valsystem ser ut som leder till att ett litet fattigt land dels kan stå emot världens mäktigaste supermakts ständiga aggressioner, dels bygga upp ett människovärdig samhälle och visa att en annan värld är möjlig?

Eva Björklund

Infört på ELAK 2004-04-01

till DEBATTsidan     eller     uppåt

 

 
© 2004 Svensk-Kubanska Förening. All rights reserved.
ELAK       http://elak.svensk-kubanska.se 

Webmaster: di@j
Uppdaterat: 2004-04-01